Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?

Téma 6. ročníku Konference Voda 2018 bylo s ohledem na letošní suché a velmi teplé léto zcela logické – Jsme na střeše Evropy. Umíme „sklízet“ srážkovou vodu? Na tuto zdánlivě lehkou otázku nemáme jednoznačnou odpověď.

Konference Voda 2018, foto: Ibra Ibrahimovič
Konference Voda 2018, foto: Ibra Ibrahimovič

Odborníci se ve svém ano či ne liší. Ve svých názorech jsou však za jedno. Vykročili jsme správným směrem, čeká nás však ještě dlouhá cesta. Minimálně se však prostřednictvím konference podařilo propojit všechny relevantní strany - vědeckou obec, státní správu, samosprávu a byznys.

Nový termín MEGASUCHO

Sucho není fenoménem pouze letošního roku. Jan Daňhelka z ČHMÚ uvedl, že poslední, po sobě jdoucí roky, jsou charakteristické vysokými teplotami a nerovnoměrným rozložením srážek. Dopad tohoto trendu je znatelný nejen na průtocích našich vodních toků, ale hlavně na poklesu hladin podzemních vod a půdní vlhkosti.

  • Hloubka deficitu je dobře ilustrována velmi rychlým návratem sucha i po významnějších srážkách. Z historického pohledu nejsou tyto periody ničím ojedinělým – a to jak u nás, tak v zahraničí. K současné periodě lze nalézt analogie, nikdy však nelze vyloučit, že dojde k výskytu extrému vymykajícího se našemu poznání a historickým záznamům, tedy k megasuchu.

Nová a ještě lepší Dešťovka

V rámci konference Voda 2018 představilo MŽP nové podmínky programu Dešťovka, do kterého bylo uvolněno dalších 100 milionů korun.

  • Nově – od 1. října 2018 – bude možné žádat až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady. Tato dotace není určená pouze obyvatelům úředně vyhlášených suchých oblastí, ale všem domácnostem z celého Česka. Nově se program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Chybí nová generace vodohospodářů

Další zásadní téma – vzdělání – na konferenci zmínil Karel Pryl ze společnosti DHI a.s. České republice zcela chybí jedna generace odborníků, kteří by se vodou a vodním hospodářstvím zabývali. V devadesátých letech minulého století byl znatelně cítit nárůst absolventů škol zaměřených na ekonomiku, obchod a bankovnictví. Obory technického směru – tedy i vodohospodářského – zaznamenaly výrazný propad zájmu. Pokud máme suchu efektivně čelit, není to vždy otázka změn zákonů, připravovaných opatření, nebo peněz vložených do různých dotačních programů. Bez jakékoliv nadsázky můžeme říci, že technické obory by potřebovaly alespoň z desetiny takovou mediální propagaci, jakou má například gastronomie v podobě televizních pořadů typu Ano šéfe! a mnoha dalších.

Firmy a samospráva

Firmy suplují roli státu. V části konference vyhrazené velkým společnostem bylo poznat, kterým směrem se firmy profilují. Přestože je pochopitelným zájmem firem mít ze svých aktivit finanční profit, jsou vznikající projekty podpořeny osvětovými aktivitami, čímž do jisté míry suplují roli státu v informovanosti o problematice hospodaření se srážkovými vodami. Tyto firmy jako SKANSKA, Škoda Auto nebo Plzeňský Prazdroj, směřují svoji snahu k lepšímu využití srážkových vod (technologie výroby a stavební realizace), současně se proaktivně podílí na edukaci společnosti a komunikaci tématu hospodaření s vodou.

Zástupci měst a obcí oceňují neustálé zlepšování, nicméně i nadále je trápí konzistence legislativy a nadměrná byrokracie a to nejen v oblasti státní podpory, ale i ze strany ostatní legislativy.


Konference Voda 2018, foto: Ibra Ibrahimovič

Poděkování partnerům konference Voda 2018:

Úpravna vody Želivka, Želivská provozní, a.s., DHI, a.s., VÚV TGM v.v.i., ČHMÚ, Škoda Auto, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., SKANSKA, TÜV SÜD, OSN, MŽP, České radě pro šetrné budovy, speciálně pak lidem ze státního podniku Povodí Vltavy za veškerou práci, kterou nám nesmírně pomohli, a panu Vladimíru Kořenovi za jeho profesionální způsob moderování celé konference.

Zdroj: web MŽP, Autor: Josef Nistler, Voda základ života, z. ú.

 
 
Reklama