Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ASIO NEW a jeho příspěvek v boji proti změnám klimatu

ASIO NEW je neúnavným propagátorem udržitelného přístupu k řešení urbanizace a životního prostředí všeobecně. Co je však hlavní podporuje hospodaření se srážkovými vodami prakticky, a to celou řadou výrobků. Poté co se hospodaření se srážkovými vodami začalo brát jako součást strategie boje proti změnám klimatu, tak se ukazuje, že ASIO NEW, díky svému komplexnímu a vizionářskému přístupu, je připraveno nabídnout ověřené výrobky v celém spektru opatření, a to v té nejlepší kvalitě.

AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠTy na vytváření zpevněných a ozeleněných propustných ploch (tvorba podzemních vod a odpar). Výrobek z recyklovaného materiálu, umožňující komunikaci vody mezi povrchem a podložím a tím i podporu růstu trávy s cílem zvýšit odpar, eliminovat tepelné ostrovy a komplexně tak přispět do strategie proti změnám klimatu).

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-RIGOFILL, AS-KRECHT

AS-RIGOFILL, AS-KRECHT - systémy na skladování, zasakování a zpomalený odtok srážkových vod (zadržení vody v krajině). Výrobky umožňující efektivní zadržení vody na lokalitě, její využití, zásak a případné postupné vypouštění do toků.

AS-RIGOFILL
AS-RIGOFILL
AS-KRECHT
AS-KRECHT

AS-REWA

AS-REWA - zařízení na využití srážkových vod, a tedy úsporu pitných vod a na závlahu zeleně. Celá řada výrobků umožňujících zadržení, skladování a využití srážkových vod jak pro závlahu, tak i pro využití jako provozní vody v budovách).

Využití srážkových vod pomocí výrobků firmy ASIO NEW, spol. s r. o.

AS-TOP, AS-AKU FILTR

AS-TOP, AS-AKU FILTR - zařízení na předčištění srážkových vod. Výrobky zabezpečující předčištění odtékajících vod, zachycení nerozpuštěných látek a na ně navázaných těžkých kovů a uhlovodíků).

AS-GW/AQUALOOP

AS-GW/AQUALOOP – zařízení na recyklaci šedých vod, čímž se šetří pitná voda, a tedy i zásoby podzemních vod. Několik výrobků a zařízení umožňujících použité vody na splachování záchodů nebo jako provozní vody.

Využití šedých vod pomocí výrobků ASIO NEW, spol. s r.o.

AS-SPRCHA, AS-ECOshower

AS-SPRCHA, AS-ECOshowerzařízení na rekuperaci tepla z odpadních vod. Opět několik výrobků umožňujících recyklovat teplo z odtékajících odpadních vod a jeho využití na ohřev studené vody nebo vytápění objektů).

AS-SPRCHA
AS-SPRCHA
AS-ECOshower pipe
AS-ECOshower

ASIO NEW, spol. s r.o. nenabízí jen výrobky, ale i KNOW HOW k jejich použití a individuální nebo skupinové semináře.

NEW v názvu firmy znamená Nutrienty, Energie, Water – z výše uvedeného je pak vidět, že to nejsou nenaplněné pojmy, ale konkrétní činy v duchu udržitelnosti.