Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Adaptace na změnu klimatu v souvislostech... skutečné hrozby a možnosti řešení

Změna klimatu je aktuálním tématem dnešní doby. Pomalu si zvykáme na to, že je tepleji, ale již méně si uvědomujeme, že oteplování má za následek řadu dalších jevů a opatření, na které se musíme připravit.

Na Pálavě se objevují nové druhy motýlů, doma můžeme potkat nejrůznější hmyz dříve sídlící až někde u moře, pokusně se začíná dělat burčák z pomerančů, na Znojemsku probíhají kurzy jódlování a určitě vás napadá řada dalších příkladů, které bychom mohli jmenovat.

Připravili jsme pro vás seminář, který sice nepostihne celou šíři aktuálních jevů, ale zaměří se zejména na změny a opatření související s vodou, problematiku klimatických změn v souvislostech a přinese vám praktická technická řešení.

Zveme vás na seminář „Adaptace na změnu klimatu v souvislostech ... skutečné hrozby a možnosti řešení, který se uskuteční v listopadu 2018 v Brně a v Praze.

Témata přednášek:

Hrozby a jejich hodnocení v souvislostech

  • aneb jak se orientovat v informacích, udržitelnost, vodní stopa, systémový pohled, jak eliminovat legislativní překážky a nepravdivé mentální modely, léky, drogy, pesticidy a rezistence vůči antibiotikům.

Východiska v plánech a vizích

  • Národní akční plán a obdobné plány v okolních zemích – srovnání priorit.
  • Novinky v legislativě – novinky ve Vodním zákoně.
  • Přírodě blízká řešení (zpráva OSN).

Praktické možnosti naplnění strategie

  • Hospodaření s dešťovou vodou (vývoj myšlení a přehled využitelných technologií).
  • Čištění odpadních vod (srovnání koncepcí z hlediska udržitelnosti).
  • Recyklace vod, nutrientů a energie (co je reálně využitelné v současnosti).

Termíny a místa:

01.11.2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.11.2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 1000 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).

Semináře jsou zařazeny do:

  • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
  • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 1 bod

Online přihlašovací formulář na seminář seminář „Adaptace na změnu klimatu v souvislostech ... skutečné hrozby a možnosti řešení

V případě zájmu si prosím rezervujte svá místa co nejdříve s ohledem na omezenou kapacitu přednáškových místností.