Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První „chytrá“ ČOV na českém trhu

V době moderních technologií se rychlost přenášených informací stává velmi důležitým faktorem. Společnost Hellstein se proto rozhodla vyvinout takovou řidicí jednotku – GSM rozvaděč, která čistírnu promění ve zcela "chytré" zařízení a majiteli tak poskytne veškeré potřebné informace v řádu několika vteřin bez nutnosti přístupu k zařízení.

3stupňové čistírny STMH společnosti Hellstein jsou na našem trhu již dostatečně známe a často využívané díky jedinečným vlastnostem, mezi které patří zejména:

 • zcela bezúdržbový provoz
 • vysoká účinnost čištění a výhodného zpětného využití přečištěné vody
 • velmi nízké provozní náklady
 • a mnohé další…

V době moderních technologií se rychlost přenášených informací stává velmi důležitým faktorem. Společnost Hellstein se proto rozhodla vyvinout takovou řidiči jednotku – GSM rozvaděč, která čistírnu promění ve zcela "chytré" zařízení a majiteli tak poskytne veškeré potřebné informace v řádu několika vteřin bez nutnosti přístupu k zařízení.

Tento systém dále majitele informuje o jakékoliv poruše či potřebném servisním zásahu ihned a tímto předejte případným nezvratným škodám, které může nefunkční zařízení způsobit majiteli čistírny nebo svému okolí.

Třístupňové čistírny odpadních vod STMH Hellstein

Technické parametry GSM rozvaděče

 • 230V, 50Hz, LCD displej
 • čítač provozních hodin aerace/kalování
 • CPU řízení NORMAL/EKO
 • hlídání proudů, hlídání stavu hadic
 • automatická regulace odtahu přebytečného kalu
 • elektronický blok telemetrie s napojením na 2 telefonní čísla - automatické ovládání a zasílání SMS zpráv o stavu zařízení - poškození, servis apod.
 • uzamykatelný, umístění možno mimo přístřešek.

Čistírna odpadních vod STMH zaručuje v České republice jedinečný ekologický bezúdržbový třístupňový systém čistění.

První (vyrovnávací) stupeň čistění tvoří předřazená usazovací jímka.

Ve druhém stupni probíhá čistění prostřednictvím aerobních organismů ve vznosu (suspenzi), čímž se produkuje lépe sedimentující aktivovaný kal, tj. že se lépe odděluje od vyčištěné vody.

Ve třetím stupni působí aerobní mikroorganismy přisedlé na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), jehož tělo se nezanáší – nekolmatuje. Výsledkem této třetí fáze čistění je optimálně sedimentovaný aktivovaný kal.


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Společnost Hellstein je evropský výrobce moderních čistíren odpadních vod a členem asociací čistírenských expertů s tradicí od roku 1999 a nabízí optimální koncepci řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností ...