Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čistá a nezávadná pitná voda vyžaduje odbornú inštaláciu a kvalitné armatúry

Norma EN 1717, ochrana pitnej vody pred znečistením v inštaláciách pre pitnú vodu, je európska norma, ktorá popisuje použitie a inštaláciu ochranných armatúr pre rôzne zariadenia pre pitnú vodu. Norma platí pre všetky inštalácie na pozemku, v budove a tiež pre domáce použitie. Nemecký výrobca Schell Armaturen ponúka široký program armatúr, pri ktorých použití sú tieto normy dodržané.


Široká paleta produktov vodovodných armatúr SCHELL pre všetky dôležité inštalácie vo vnútri domu zahŕňa:

  • pripojovacie armatúry práčiek a myčiek riadu
  • výtokové ventily v pivnici a v garáži
  • uzávery pre vnútorné i vonkajšie priestory
  • pripojenia pre sprchové hadice

Ich najdôležitejším cieľom je zamedziť prípadnému spätnému toku vody, alebo tekutín do rozvodov pitnej vody. To sa môže stať nasledovne:

  • Spätné satie: vzniká, keď je v prívodnom rozvode podtlak oproti pripojenej odbernej armatúre. Voda vnikne bez určených istiacich zariadení do systému pitnej vody.
  • Spätný tlak: pri rôznom tlaku medzi rozvodmi teplej a studenej vody a medzi armatúrou, ktorá má za zmiešavacím ventilom použiť uzatvárací ventil, môže byť vtlačená voda s vyšším tlakom do potrubia s tlakom nižším.
  • Spätný tok: z dôvodu gravitácie z vyššieho zariadenia do nižšie ležiaceho / vyprázdni sa zásobník/.

Pravidelné preskúšania a určené istenia

Istiace/ochranné zariadenie, ako napr. spätnú klapku, je nutné podrobiť opakovanej funkčnej skúške. Intervaly sú rôzne podľa druhu stavby. Poškodené, alebo vadné diely musia byť nahradené novými. Schell ponúka odberné/pripojovacie armatúry s takýmito poistnými armatúrami pre oblasť domácností. Tieto armatúry sú preskúšavané nezávislými inštitúciami podľa príslušných noriem a obdržali nemecký certifikát nezávadnosti v styku s pitnou vodou DVGW.

Norma EN 1717 uvádza 5 kategórií tekutín, ktoré predstavujú potenciál ohrozenia. Aby sa zabránilo spätnému satiu alebo spätnému tlaku, musia byť inštalované istiace armatúry. Pritom sa prihliada na to, aby (podľa rizika ohrozenia príslušných tekutín) boli vykonané náležité ochranné opatrenia. Tie sú podľa toho v norme EN 1717 rozvrhnuté do piatich kategórií, ktoré popisujú práve potenciál nebezpečia.

Ochranné armatúry môžu byť samostatnými armatúrami, alebo súčasťou odberných/pripojovacích armatúr. Pre určité použitia sú predpísané tiež kombinácie rôznych skupín výrobkov (spätné klapky a privzdušňovače potrubia), alebo použitie vo zdvojenom vyhotovení (dvojité spätné klapky). Ochranné armatúry sú radené v EN 1717 podľa skupín (prvé písmeno) a podľa typov (druhé písmeno). Ku všetkým variantom ponúka firma Schell príslušný typ ventilu so zodpovedajúcim typom istenia.

Spätná klapka (EB). Funkcia: v smere toku vody otvára prúd sedlo ventilu, osadené pružinkou. Ak by tiekla voda v protismere, zostane ventil zatvorený. Pri montáži je dôležité vždy prihliadať na smer toku.
Spätná klapka (EB)
Funkcia: v smere toku vody otvára prúd sedlo ventilu, osadené pružinkou. Ak by tiekla voda v protismere, zostane ventil zatvorený. Pri montáži je dôležité vždy prihliadať na smer toku.
Privzdušňovač potrubia (DA), typ C. Funkcia: pod tlakom v smere toku je ventil zatvorený. Pri poklese tlaku sa ventil automaticky otvorí a bráni zvyšovaniu tlaku smerom k prívodu vody z rozvodu. Pri montáži je dôležité vždy prihliadať na smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Privzdušňovač potrubia (DA), typ C
Funkcia: pod tlakom v smere toku je ventil zatvorený. Pri poklese tlaku sa ventil automaticky otvorí a bráni zvyšovaniu tlaku smerom k prívodu vody z rozvodu. Pri montáži je dôležité vždy prihliadať na smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.

Kombinácia spätnej klapky a privzdušňovača. Funkcia: v smere toku sa za spätnou klapkou inštaluje privzdušňovač potrubia typu C. Tým sa bráni spätnému toku a zároveň tvorbe podtlaku v rozvode. Toto kombinované istenie je možné inštalovať buď ako samostatnú armatúru, ktorá je integrovaná do výtokovej armatúry, alebo ako zabudovanú podomietkovú kombináciu. Pri montáži je dôležité vždy dbať na smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Kombinácia spätnej klapky a privzdušňovača
Funkcia: v smere toku sa za spätnou klapkou inštaluje privzdušňovač potrubia typu C. Tým sa bráni spätnému toku a zároveň tvorbe podtlaku v rozvode. Toto kombinované istenie je možné inštalovať buď ako samostatnú armatúru, ktorá je integrovaná do výtokovej armatúry, alebo ako zabudovanú podomietkovú kombináciu. Pri montáži je dôležité vždy dbať na smer toku a dodržať výšku nad prevádzkovou výškou hladiny vody 250/300 mm.
Pripojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 so spätnou klapkou a privzdušnením hadice
Pripojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 so spätnou klapkou a privzdušnením hadice

 

Viac informácií o firme Schell získate na www.schell.eu, alebo na uvedených kontaktoch.

SCHELL GmbH & Co. KG
logo SCHELL GmbH & Co. KG

Firma SCHELL patří mezi hlavní světové výrobce armatur a instalační techniky. Nabízený sortiment se skládá z výrobků v oblasti jak rohových regulačních a připojovacích ventilů, tak armatur a splachovačů pro veřejný sektor.