Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čistá a nezávadná pitná voda vyžaduje odbornou instalaci a kvalitní armatury

Připojovací armatury SCHELL
Datum: 24.9.2015  |  Organizace: SCHELL GmbH & Co. KG  |  Firemní článek

Evropská norma EN 1717 se týká ochrany pitné vody před znečištěním v instalacích pro pitnou vodu. Přesně popisuje použití a instalaci ochranných armatur pro různá zařízení pro pitnou vodu. Norma platí pro všechny instalace na pozemku, uvnitř budov a také pro domácí použití. Německý výrobce Schell Armaturen nabízí široký program armatur, při jejichž použití jsou tyto normy dodrženy.

SCHELL GmbH & Co. KG
Zastoupení v ČR, Ing. Aleš Řezáč, Palliardiho 13
669 02 Znojmo

tel.:+420 602 754 712
e-mail:
web:www.schell.eu

Široká paleta produktů vodovodních armatur Schell Armaturen pro všechny důležité instalace uvnitř domu zahrnuje:

  • připojovací armatury praček a myček nádobí
  • výtokové ventily ve sklepě a v garáži
  • uzávěry pro vnitřní i venkovní prostory
  • připojení pro sprchové hadice

Jejich nejdůležitějším cílem je zamezit případnému zpětnému toku vody nebo tekutin do rozvodů pitné vody.

To se může stát následovně:

  • Zpětné sání: vzniká, když je v přívodním rozvodu podtlak oproti připojené odběrné armatuře. Voda vnikne bez určených jistících zařízení do systému pitné vody.
  • Zpětný tlak: při různém tlaku mezi rozvody teplé a studené vody a mezi armaturou, která má za směšovacím ventilem použit uzavírací ventil, může být vtlačena voda s vyšším tlakem do potrubí s tlakem nižším.
  • Zpětný tok: z důvodu tíže z vyššího zařízení do níže ležícího /zásobník se vyprázdní/.

Pravidelná přezkoušení a stanovená jištění

Jisticí/ochranné zařízení, jako např. zpětnou klapku, je nutno podrobit opakované funkční zkoušce. Intervaly jsou různé podle druhu stavby, poškozené nebo vadné díly musí být nahrazeny novými. Schell nabízí odběrné/připojovací armatury s takovými pojistnými armaturami pro oblast domácností. Tyto armatury jsou přezkušovány nezávislými institucemi podle příslušných norem a obdržely německý certifikát nezávadnosti ve styku s pitnou vodou DVGW.

Norma EN 1717 uvádí 5 kategorií tekutin, které představují potenciál ohrožení. Aby se zabránilo zpětnému sání nebo zpětnému tlaku, musí být instalovány jistící armatury. Přitom se přihlíží k tomu, aby podle rizika ohrožení příslušných tekutin, byla učiněna náležitá ochranná opatření. A podle toho jsou v normě EN 1717 rozvrženy do pěti kategorií, které popisují právě potenciál nebezpečí.

Ochranné armatury mohou být samostatnými armaturami nebo součástí odběrných/připojovacích armatur. Pro určité použití je předepsána také kombinace různých skupin výrobků (zpětné klapky a přivzdušňovače potrubí) nebo použití ve zdvojeném provedení (dvojité zpětné klapky). Ochranné armatury jsou řazeny v EN 1717 podle skupin (první písmeno) a podle typů (druhé písmeno). Ke všem variantám nabízí firma Schell příslušný typ ventilu s odpovídajícím typem jištění.

Zpětná klapka (EB). Funkce: ve směru toku vody otevírá proud sedlo ventilu, osazené pružinkou. Pokud by tekla voda v protisměru, zůstane ventil zavřen. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku.
Zpětná klapka (EB)
Funkce: ve směru toku vody otevírá proud sedlo ventilu, osazené pružinkou. Pokud by tekla voda v protisměru, zůstane ventil zavřen. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku.
Přivzdušňovač potrubí (DA), typ C. Funkce: pod tlakem ve směru toku je ventil zavřen. Při poklesu tlaku se ventil automaticky otevře a zabraňuje zvyšování tlaku směrem k přívodu vody z rozvodu. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
Přivzdušňovač potrubí (DA), typ C
Funkce: pod tlakem ve směru toku je ventil zavřen. Při poklesu tlaku se ventil automaticky otevře a zabraňuje zvyšování tlaku směrem k přívodu vody z rozvodu. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.

Kombinace zpětné klapky a přivzdušňovače. Funkce: ve směru toku se za zpětnou klapkou instaluje přivzdušňovač potrubí typu C. Tím se zabraňuje jak zpětnému toku, tak současně tvorbě podtlaku v rozvodu. Toto kombinované jištění lze instalovat jednak jako samostatnou armaturu, která je integrována do výtokové armatury, tak jako zabudovanou podomítkovou kombinaci. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
Kombinace zpětné klapky a přivzdušňovače
Funkce: ve směru toku se za zpětnou klapkou instaluje přivzdušňovač potrubí typu C. Tím se zabraňuje jak zpětnému toku, tak současně tvorbě podtlaku v rozvodu. Toto kombinované jištění lze instalovat jednak jako samostatnou armaturu, která je integrována do výtokové armatury, tak jako zabudovanou podomítkovou kombinaci. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
Připojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 se zpětnou klapkou a přivzdušněním hadice
Připojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 se zpětnou klapkou a přivzdušněním hadice

 

Více informací o firmě Schell získáte na www.schell.eu nebo na uvedených kontaktech.

 

Datum: 24.9.2015
Organizace: SCHELL GmbH & Co. KGSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace