Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průzkum Wavin: jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou

I přesto, že škody způsobené přívalovými dešti a lokálními povodněmi se počítají ve stovkách milionů korun ročně, jen 32 % obcí má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou. Realizace opatření brzdí finance i majitelé pozemků.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Při realizaci opatření, která mají vést k účinnému boji s klimatickými změnami, k nimž se vedle přívalových dešťů řadí i zvyšující se teplotní extrémy či sucho, obce nejčastěji naráží na problémy s majiteli dotčených pozemků a nedostatkem financí. Vyplývá to z nedávného průzkumu společnosti Wavin Czechia, který byl zrealizován mezi stovkou českých měst.

„Letošní léto je důkazem, že klimatické změny nelze brát na lehkou váhu. Extrémní teploty, rozžhavená města a požáry, které střídají ničivé přívalové deště a bouřky, které mají často ničivé dopady na majetek měst a jejich občanů, jsou realita, na kterou si musíme zvyknout a které musíme uzpůsobit infrastrukturu měst a obcí,“ říká Barbara Kotulánová, marketingová manažerka Wavin Czechia, a dodává: „I proto je alarmující, že v tuto chvíli má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou pouhých 32 % českých obcí. Možným vysvětlením je, že stále více než polovina občanů si vážnost situace neuvědomuje.“

Největším problémem je sucho a následky přívalových dešťů

Z průzkumu společnosti Wavin Czechia dále vyplynulo, že obce nejčastěji čelí problémům se suchem (28 %), následkům přívalových dešťů (25 %), nedostatku vody (21 %) a nedostatečné kanalizaci (15 %). S cílem minimalizovat tyto problémy se pak obce snaží rozšiřovat zelené plochy a vysazovat zeleň (16 %), budovat retenční nádrže (15 %) a vsakovací systémy (14 %), posilovat dešťovou kanalizaci (10 %) a budovat poldery či modrozelenou infrastrukturu. „Ve všech těchto oblastech dokážeme obce podpořit, problematice klimatických změn a budování udržitelných a odolných měst se věnujeme již mnoho let a naše inovativní řešení z oblasti hospodárného nakládání s vodou jsou využívána po celém světě,“ komentuje Barbara Kotulánová s tím, že nejnovějším přírůstkem do rodiny těchto řešení je systém PolderRoof umožňující budovat modrozelené střechy, které dokáží hospodárně využít až 90 % všech srážkových vod, podpořit městskou zeleň a dokonce i ochlazovat budovy v dobách extrémních teplot.

Více informací


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...

 
 
Reklama