Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Retenční galerie MEA v obytném souboru Green Port Praha

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou by se mělo stát standardem v městských aglomeracích, obytných komplexech, průmyslových areálech a nákupních zónách.

V případě, když nejsou vhodné zasakovací podmínky, pak je možné využít retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťů. V obytném souboru Green Port Praha byly projekčním týmem MEA navrženy retenční nádrže v celkovém objemu cca 120 m3. Vzhledem ke stíženým prostorovým podmínkám je tvar nádrží, seskládaných z pevných bloků, rozměrově přizpůsobený okolním objektům. Galerie je obalena pevnou geotextilií, která prosákne vodou, ale zadrží hrubé nečistoty. Revize probíhá kamerovým systémem kontrolním tunelem, takže je možné určit případné potřeby čištění.

Vsakování a retence dešťových vod


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama