Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

UV lampy pro úpravu vody

Dezinfekce vody UV lampami za pomoci UV záření je moderní metoda mikrobiálního zajištění podzemní i povrchové vody. Pojďme se podívat na výhody i nevýhody této metody úpravy vody.

UV lampy se používají k odstranění bakterií a virů z vody pomocí UV záření. To se k úpravě vody používá přibližně od roku 1950 hlavně v Rakousku a Švýcarsku.

Jak dochází k likvidaci patogenů

Pokud jsou mikroorganismy vystaveny ultrafialovému záření, absorbují jeho fotony a dojde k fotochemické reakci. UV záření narušuje především nukleové kyseliny. Ty určují program činnosti buňky a nepřímo tak celého organizmu. Pokud se naruší, dojde k poškození, které vede k jejich inaktivaci. Buňky se nemnoží a zanikají.

Úprava vody UV zářením

UV záření likviduje koliformní bakterie, legionellu, escherichiu coli, enterokoky a další bakterie, viry i prvoky. UV lampy se používají pro dezinfekci vody podzemní, povrchové případně dešťové. Často jsou součástí sestav úpraven vody v kombinaci s různými typy filtrů. UV lampy se hodí do laboratoří, nemocnic, průmyslu ale i do rodinných domů či na chalupu.

Výhody UV zářením proti chemické dezinfekci vody:

  • nemění složení vody
  • nepřidává do vody chemikálie
  • neovlivňuje pach ani chuť vody
  • nevytváří žádné vedlejší produkty dezinfekce ohrožující zdraví
  • účinek nezávisí na pH ani teplotě vody

UV záření v úpravě vody má i nevýhody. Mezi hlavní patří, že působí pouze v místě ozáření a nemají tedy žádné reziduální účinky. Dezinfekce končí vypnutím UV lampy. I tak ale ve většině případů převažují výhody nad nevýhodami.

Více informací


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 
Reklama