Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vodní audit od EuroClean

MPO vyhlásilo dotační program na vodní audit. Výstupem auditu bude mimo samotného zhodnocení a případného návrhu nového řešení také získání známky Odpovědného hospodaření s vodou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele. Vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji.

Vodní audit, vypsaný ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), je ideální příležitostí, jak optimalizovat podnikové nakládání s vodou. Podpoří se nové technologie s důrazem na procesy, které umožní znovuvyužití vody. Audit může být navíc i nástrojem k zamyšlení pro podniky, které se touto problematikou dosud nezabývaly.

Vodní audit od EuroClean >>


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 
Reklama