Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Úprava vody pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Jak se upravuje voda pro nemocnice, laboratoře a zdravotnictví?

Bez vody, či některé její specificky upravené formy se neobejde žádné pracoviště, ať už výrobní, průmyslové či výzkumné. V nemocnicích se voda používá v mnoha procesech, pro něž jsou typické přísné požadavky na její kvalitu. Voda je využívána například pro dialýzu, ultrazvuk, nemocniční laboratoře, sterilizaci apod.

Kromě specializovaných oborů se voda v nemocničních zařízeních používá i v pomocných provozech, jako jsou kuchyň, klimatizační zařízení, koupelny, kotelna nebo prádelna. Pro zajištění dostatečně čisté vody a splnění jejích přísných parametrů se proto musí upravovat.

Jedním z hlavních procesů úpravy vody v nemocnicích je její dezinfekce, která zajistí eliminaci bakterií včetně legionell. Používá se chlordioxid, chlór, ozon či UV záření. Případně kombinace. Řeší se ale i "běžné" problémy vody, jako je tvrdost nebo vysoký obsah železa a manganu zanášející potrubní systémy. Samostatnou kapitolou úpravy vody pro nemocnice je čištění infekčních odpadních vod.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama