Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita topné vody si zaslouží vaši pozornost

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Ze strany stavebníků, provozovatelů, instalatérů a též projektantů. Přitom základní opatření definuje norma ČSN EN 14868.

V průběhu času dochází v topení ke vzniku nečistot, kalů, pevných minerálních usazenin, bakteriálních biofilmů a koroze. Rychlost a rozsah vzniku těchto nežádoucích projevů závisí na kvalitě přípravy systému pro běžný provoz a též na parametrech vody, kterou byl systém napuštěn.

Zanášení potrubí a zejména otopných ploch vodním kamenem či korozními produkty představuje nežádoucí proces, neboť výrazně snižuje průtok topné vody a tím účinnost otopné soustavy. Výsledný nános se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, která omezuje prostup tepla a topení se stává neefektivním. Zároveň dochází k poškozování materiálu zařízení, což může směřovat až k jeho úplnému zničení.

Evropská norma ČSN EN 14868 je především výsledkem výzkumu a získaných zkušeností o korozním chování kovových materiálů, které se běžně vyskytují v soustavách oběhu vody v budovách (nelegované a nízkolegované oceli, litina, hliník, měď a slitiny mědi, korozivzdorná ocel).

Obsahuje základní doporučená opatření pro minimalizaci poškození a rizik vzniku nežádoucích jevů v uzavřených topných oběhových soustavách, a to zejména ve vztahu k nízkoteplotnímu provozu a dále přítomnosti kovových materiálů s rozdílným elektrochemických potenciálem. Korozní poškození vede k netěsnostem v soustavě, zmenšení průtoku a snížení účinnosti výměníků.

Z mnoha důvodů je více než vhodné dávkovat do topné vody inteligentní ochranné prostředky. Z produktů AV EQUEN se nabízí inhibitor koroze Ultima Q100 a biocidní přípravek Ultima Q700.

- kompletní článek si můžete přečíst na webu AV EQUEN

AV EQUEN s.r.o.
logo AV EQUEN s.r.o.

Česká společnost AV EQUEN vznikla v roce 2012 a v současné době disponuje takřka 30 zaměstnanci. Představuje dodavatele, přímého výrobce a též vývojáře špičkových přípravků a zařízení pro oblast stabilizace provozní vody v topných a chladicích systémech. ...

 
 
Reklama