Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nebezpečné dusičnany v pitné vodě

Co se dá v pitné vodě ještě tolerovat, a co už může být zdrojem závažných onemocnění? Z pohledu indikátorů chemického znečištění jsou největším rizikem právě dusičnany.

Nebezpečné dusičnany v pitné vodě

V přírodě se dusičnany a dusitany v malém množství přirozeně vyskytují, neboť jsou součástí koloběhu dusíku. Ten zahrnuje procesy nitrifikace, denitrifikace a asimilace, do nichž je zapojená celá řada půdních baktérií.

Příčinou zvýšené koncentrace dusičnanů ve zdrojích pitné vody bývá intenzivní zemědělská výroba, změny počasí a struktury půdy, kdy se hnojiva nestihnou vsáknout, úbytek humusu, únik odpadních vod, nesprávné používání a skladování hnojiv či prosakování z podloží, neboť malé množství srážek v posledních letech nezvládá „naředit“ podzemní vody.

Více info v článku Ostře sledované dusičnany - škodí i v menším množství, než připouští normy

Dusičnany nám škodí tím, že se v lidském těle přeměňují na jedovaté dusitany. Nebezpečná je jejich interakce s aminy, které získáváme spolu s potravou. Aminy vznikají při úpravě masných výrobků ‒ během uzení, fermentace a barvení. Dusičnany potom společně s aminy, které člověk požije, reagují a vznikají karcinogenní N-nitrosoaminy.

Jak se zbavit dusičnanů z pitné vody?

Dusičnany se z vody odstraňují pomocí iontoměničů. Tohoto principu využívají úpravny vody AquaNamix, které se napojují se na hlavní přívod vody a nevyžadují zvláštní údržbu.


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 
Reklama