Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nebezpečné dusičnany v pitné vodě

Datum: 13.5.2019 4:19  |  Organizace: EuroClean, s.r.o.  |  Firemní zpráva

Co se dá v pitné vodě ještě tolerovat, a co už může být zdrojem závažných onemocnění? Z pohledu indikátorů chemického znečištění jsou největším rizikem právě dusičnany.

EuroClean, s.r.o.
Lidická 1348
25263 Roztoky

tel.:224 811 900
e-mail:
web:euroclean.cz

Nebezpečné dusičnany v pitné vodě

V přírodě se dusičnany a dusitany v malém množství přirozeně vyskytují, neboť jsou součástí koloběhu dusíku. Ten zahrnuje procesy nitrifikace, denitrifikace a asimilace, do nichž je zapojená celá řada půdních baktérií.

Příčinou zvýšené koncentrace dusičnanů ve zdrojích pitné vody bývá intenzivní zemědělská výroba, změny počasí a struktury půdy, kdy se hnojiva nestihnou vsáknout, úbytek humusu, únik odpadních vod, nesprávné používání a skladování hnojiv či prosakování z podloží, neboť malé množství srážek v posledních letech nezvládá „naředit“ podzemní vody.

Více info v článku Ostře sledované dusičnany - škodí i v menším množství, než připouští normy

Dusičnany nám škodí tím, že se v lidském těle přeměňují na jedovaté dusitany. Nebezpečná je jejich interakce s aminy, které získáváme spolu s potravou. Aminy vznikají při úpravě masných výrobků ‒ během uzení, fermentace a barvení. Dusičnany potom společně s aminy, které člověk požije, reagují a vznikají karcinogenní N-nitrosoaminy.

Jak se zbavit dusičnanů z pitné vody?

Dusičnany se z vody odstraňují pomocí iontoměničů. Tohoto principu využívají úpravny vody AquaNamix, které se napojují se na hlavní přívod vody a nevyžadují zvláštní údržbu.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Rozdíl mezi povodňovou mapou a stanoveným záplavovým územím

22.5.2019 | redakce podle informací MŽP
Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Vodoprávním úřadem stanovená záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně dané doby opakování zaplavena vodou.

Sucho z pohledu terénního hydrogeologa

20.5.2019 | Mgr. Petr Nakládal
Informace o suchu v České republice jsou ve většině případů nadhodnocené, neakceptuje se přirozený chod klimatu a často se zkreslují data o podzemních vodách. Za některé projevy sucha si mohou lidé sami. Nejčastěji to bývá špatná práce při hloubení a vystrojování vrtů na vodu a tepelná čerpadla a antropogenní zásahy v krajině.

Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni

18.5.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Klíčovým bodem jednání Národní koalice pro boj se suchem začátkem května bylo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích v jednotlivých obcích.

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

13.5.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Ve Změně Z1 ČSN 75 5455 jsou důležité úpravy příloh B, C a G, resp. nový vztah pro stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí vnitřního vodovodu, výpočet délkové tepelné ztráty a příklad výpočtu vnitřního vodovodu.
Safírový potok, Jizerka, ilustrační obrázek, foto redakce

Připomínka výstavby vodárny v Káraném je dnes více než aktuální

12.5.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Kryštof Drnek, historik PVK, a.s.
Jednou z vládou plánovaných a zmíněných staveb v rámci boje proti suchu je přivaděč Praha – Kladno. I proto se hodí ohlédnutí za třemi muži, kteří se podíleli začátkem 20. století na výstavbě vodárny v Káraném, která letos slaví 115. výročí od uvedení do provozu.

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace