Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Problematika znečištění toků - pár příkladů z praxe

Seminář ke snížení znečištění povrchových vod uspořádalo 10.12.2019 Povodí Moravy s cílem pobavit se o příčinách a možnostech řešení.

Měl jsem tu čest být mezi pozvanými, nad problematikou jsem se zamyslel, a tak mi připadá škoda se o své poznatky nepodělit. Připravil jsem pro vás tedy krátký webinář na tohle téma.

Díky debatě jsem si některé informace potvrdil – stav vod se v poslední době nezlepšuje (i díky suchu) a podle mě z toho logicky vyplývá, že vynakládané náklady a činnosti nejsou úplně efektivní a my musíme zjistit proč. Něco zaznělo už v mém příspěvku, ale díky debatě bych doplnil i další mé osobní názory. Některé jsou shodné s tím, co na semináři zaznělo a některé, o kterých si myslím, že jsou také důležité, ale zatím jako prioritní brány nejsou.

Obecně si myslím, že pokud chceme dosáhnout dobrého stavu, že nestačí kosmetické úpravy v podobě zpřísnění některých limitů, ale že je potřebná změna přístupu, a to jak po stránce technické, tak i organizační. Z pohledu manažera chybí jednoznačně v systému osobní motivace a odpovědnost (i když řada lidí se snaží o zlepšení) a pak i odpovídající pravomoci k řešení problémů (pružná legislativa). Je někdo z legislativců a politiků odpovědný (se všemi důsledky) za zlepšení kvality vod? Je legislativa nastavena tak, aby motivovala ke snižování znečištění?

 
 
Reklama