Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na semináře Modrozelená infrastruktura – vize, technická řešení a legislativa

Srdečně vás zveme na seminář, jehož cílem je představit vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je možno je využít. Stejně tak i to, co rozhoduje při uvažování klíčových manažerů, a jak řešení podporuje nebo nepodporuje legislativa – tj. jaké jsou překážky, a jak je možné je překonat.

Hlavní odborná témata

  • Srážkové vody v souvislostech – klima, čistota vody v tocích, znečištění srážkových vod, odlehčovací komory
  • Modrozelená infrastruktura a města – klima ve městech, zeleň ve městech, vodní prvky
    – propustné povrchy, recyklace bazénových vod, pyrolýza, …
  • Venkov a modrozelená řešení – čím mohou přispět obce a zemědělství, a naopak čím jim může přispět stát; MULTIFERM, úpravny vody
  • Průmysl a modrozelená řešení – využití srážkových vod na nejrůznější účely, čištění odpadních vod, recyklace vod, rekuperace tepla

Cíl semináře

Proniknout do modrozelené problematiky, na praktických příkladech se inspirovat, jak využívat srážkové vody, jak udržet vodu ve městech a na venkově, a jak se přizpůsobit klimatickým změnám.

Termíny a místa:

30.01.2020 Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
05.02.2020 Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
06.02.2020 Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
11.02.2020 Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
13.02.2020 Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
18.02.2020 České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
20.02.2020 Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava
25.02.2020 Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice
26.02.2020 Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Účastnický poplatek:

Vložné 400,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:

  • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
  • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 – jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.


Přihlásit se můžete

na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.