Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Využijte energii při sprchování jednoduše víckrát

Možností, jak snížit energetickou náročnost stavby, je v dnešní době mnoho. Energii můžete nyní ušetřit i při sprchování.

V zahraničí je standardem, že se energie potřebná na ohřev teplé vody využívá vícekrát. Zdánlivě se to může jevit jako zanedbatelné, ale např. u pasivních domů je množství energie potřebné k ohřevu teplé vody téměř stejně velké jako množství energie potřebné na vytápění.

Spotřeba teplé vody o teplotě 60°C je pro jednu osobu zhruba 25 litrů. Z toho celých 64 % (16 litrů) spotřebujeme při sprchování. Teplota odpadní vody při sprchování, ve chvíli, kdy odtéká do kanalizace, je přibližně 35-40°C. Navíc odpadní voda odtéká ve stejnou chvíli, kdy je potřeba ohřát přitékající studenou vodu. Vznikla tak myšlenka, že by odpadní voda mohla efektivně předehřát vodu přívodní a ušetřit tak energii pro ohřev vody. První patenty na princip zpětného získávání tepla z odpadní vody se datují již do 70. let 20. století a například v Holandsku, Skandinávských zemích a v Kanadě mají již dlouholetou tradici. V Německu a dalších evropských zemích je již tento princip zakotven v legislativě.

AS-ECOshower s výměníkem do sprchy

Průměrná spotřeba energie při sprchování na osobu dosahuje v České republice okolo 90 m³ zemního plynu za rok. Z tepla, které se připraví pro sprchování, využijete ale jen 20 až 25 %. Největší část tepla odteče pryč. Se sprchovými výměníky „AS-ECOshower“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Využijete přitom teplo z odpadní vody k předehřívání studené vody určené pro sprchování. Svou spotřebu energie (plynu, elektřiny atd.) pro sprchování tak můžete snížit na polovinu bez ztráty komfortu – a to plně automaticky během sprchování.

 
 
Reklama