Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Frekvenční měniče EcoPower spoří až 40% elektrické energie

Datum: 20.12.2018 4:11  |  Organizace: Envexo s.r.o.  |  Firemní zpráva

Proč jsou vodárny a čerpadla s frekvenčními měniči tak úsporné? Zařízení s kvadratickou závislostí točivého momentu na otáčkách, jako jsou čerpadla, jsou typickými aplikacemi pro úsporu energie.

Envexo s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha 3

tel.:+420 603 561 170
e-mail:
web:www.eco-smart.cz

Frekvenční měniče EcoPower spoří až 40% elektrické energie

Typickým příkladem je regulace průtoku kapaliny. Tradičním způsobem regulace je škrcení ventilem, energeticky úsporná je však regulace řízením otáček motoru pomocí frekvenčního měniče. Průtok je přímo úměrný otáčkám čerpadla, moment a tedy potřebný výkon motoru s růstem průtoku stoupá kvadraticky. Při škrcení ventilem má motor otáčky konstantní a při zmenšení průtoku klesá příkon velmi pomalu. V hydraulických částech přitom dochází k velkým ztrátám a mechanicky je čerpadlo zbytečně namáháno.

Při regulaci frekvenčním měničem se pohybujeme přesně po kvadratické charakteristice systému a dodáváme pouze takový výkon, jaký je nutný. Při průtoku na úrovni 50 % je zapotřebí pouze cca 12 % výkonu. V rámci celého procesu tak lze v závislosti na průběhu regulace uspořit 40 až 50 % energie. Převodem uspořeného množství energie na finance dostaneme částky, které po velmi krátké době převýší pořizovací ceny frekvenčních měničů potřebných k realizaci těchto úspor. Momenty setrvačnosti a mechanické namáhání, resp. opotřebení jsou výrazně nižší a značně přispívají k prodloužení životnosti mechanických částí čerpadel.

Výhodou frekvenčních měničů EcoPower od značky EcoSmart je jejich variabilita. Lze jimi řídit jakékoliv odstředivé čerpadlo, mohou být umístěny přímo na motoru čerpadla nebo i desítky metrů od čerpadla. Robustní provedení skříně s krytím IP 65 umožňuje použití i v nejnáročnějších podmínkách. Softwarové funkce umožňují nastavení mnoha provozních režimů dle potřeb zákazníka.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace