23. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2018

Datum: 9.7.2018 16:30  |  Organizace: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia  |  Firemní zpráva

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť z oblasti dodávky a realizácie zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Koceľova 15
815 94 Bratislava

tel.:+421 (903) 562 108, +421 2 555 677 48 (15.00 - 17.00 h )
e-mail:
web:www.sstp.sk

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018, ktorej 23. ročník sa bude konať v dňoch 11. a 12. októbra 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v týchto témach:
Legislatívne predpisy, vyhlášky a normy v zdravotnej technike, zásobovanie budov vodou, potrubné materiály, hygiena a úprava vody, rozvody vody na hasenie, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV, degradácie potrubných rozvodov, kanalizácia v budovách, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, využitie obnoviteľných zdrojov pri ohreve pitnej vody, ZTI vo výškových budovách, čerpadlá v zdravotnej technike, plynovody a plynové odberné zariadenia a pod.


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Životní jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

12.7.2018 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava
Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.
Carlsberg, retenční nádrže jako předzahrádky v nové zástavbě. Foto: Lucie Pančíková

Hospodaření s dešťovou vodou a zeleň Hamburku a Kodaně

11.7.2018 | Lucie Pančíková, ZO ČSOP Koniklec
Hamburk zastavuje volné plochy. U zeleně je kladen o to větší důraz na kvalitu a hledají se nové možnosti, např. využitím zelených střech nebo dešťové hřiště. Kodaň je ve fázi velké adaptace na klimatickou změnu a připravuje podzemní i nadzemní struktury např. na vysoké teploty a přívalové deště.

Nová evropská norma pro využití srážkových vod

9.7.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
V lednu 2018 byla vydána nová evropská norma EN 16941-1 „Systémy pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Systémy pro využití dešťových vod“. Tato evropská norma bude v ČR vydána v červenci 2018 vyhlášením v anglickém znění.
© Peter Atkins - Fotolia.com

Ostrava testuje nanotechnologie v distribuci vody

5.7. 10:20   Společnost Ostravské vodárny a kanalizace testuje použití nanotechnologií při distribuci pitné vody. Ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích byl nastříkán nátěr na bázi nanotechnologie s obsahem titanu. více >>>
Jiří Lipold, technický ředitel společnosti Čevak

Odběratelé v ČR za posledních 25 let výrazně snížili svou spotřebu pitné vody

2.7.2018 | E.ON Česká republika, s.r.o.
V rozhovoru s technickým ředitelem Čevak o vodě a úsporách najdete např.: ČOV s kogenerací pro spalování kalového bioplynu jsou schopné pokrýt velkou část své spotřeby elektrické energie vlastní výrobou. Přesměrování 1ha zpevněných ploch a střech mimo kanalizaci může znamenat významnou úsporu.
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSenát podpořil výstavbu dálnice mezi Brnem a Moravskou TřebovouCentrální evidence zeleně v New Yorku ukazuje lidem důležitost stromů ve městěUpevnění bodů záchytného systémuStát letos rekordně podpoří stavbu cyklostezek, přibude 50,1 km