Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu ... přijďte na semináře.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) - komplexní pohled na řešení objektů (ekonomika, možnosti dotace)
  • Novinky pro oblast HDV
  • Oblast zasakování a propustných povrchů, využití srážkových vod
Novinky pro TZB
  • Lapáky a zpracování tuků
  • Recyklace energie v rámci obytných domů a hygienických zařízení

Role membrán v technologiích úpravy a čištění odpadních vod

Legislativa – novinky ve stavebním zákoně ve vztahu k vodnímu hospodářství, EN normy, normy na srážkové a šedé vody, domovní ČOV do 500 EO

01.02.2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2018 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07.02.2018 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
13.02.2018 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
15.02.2018 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
20.02.2018 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2018 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
28.02.2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
148 28 Praha 4 – Kunratice
01.03.2018 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec
Králové

... více informací o seminářích.

 
 
Reklama