Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Datum: 14.12.2017 4:06  |  Autor: Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Největší výzvou při řešení domovních a malých čistíren odpadních vod je najít řešení pro objekty, které jsou nepravidelně obývané.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Biologické čištění, zejména aktivace, je obvykle citlivé na změny v zatížení. Řešení pak spočívá v hledání vhodné technologie (SBR, MBR, vertikální biofiltr) méně závislé na rovnoměrnosti, vyrovnání průtoku nebo dávkování substrátu, anebo oddělení některého typu odpadních vod, obvykle moči.

Není dnes většinou problém najít vhodné, dobře fungující zařízení na čištění odpadních vod pro objekty, které jsou stále a rovnoměrně obydlené, a tedy i produkující v průběhu času víceméně konstantní množství odpadních vod. Komplikovanější z pohledu čištění a dosahování odtokových parametrů jsou čistírny pro objekty nepravidelně obývané s měnícím se počtem obyvatel, nebo dokonce s přerušovaným bydlením. Mechanické přiřazování čistírny k objektu podle počtu obyvatel vede k nežádoucím efektům – ani sebelepší čistírna třidy III nezabezpečí čištění odpadních vod z objektu, který je obýván přerušovaně, pokud na to není přizpůsobena. Nerovnoměrnost je tedy třeba řešit, a to individuálním přístupem, na druhé straně z důvodů cenových a provozních nejlépe unifikovaně, a tedy co nejjednodušeji. Technická řešení jsou k dispozici.

Rozdělní nepravidelně obývaných objektů (NOO)

Nepravidelně obývané objekty z pohledu čištění odpadních vod jsou ty, kde produkce odpadních vod kolísá v průběhu týdne, měsíce a roku (denní nerovnoměrnost je řešena většinou již při návrhu konstrukce samotné čistírny). Nepravidelnostmi má smysl z praktického hlediska se zabývat, pokud dosahují desítek procent – např. když zatížení klesá na více dnů pod méně než 30-40 % navržené kapacity, vliv je třeba zvážit individuálně s ohledem na dobu trvání takových stavů a s ohledem na technologické parametry čistírny.

Podle nepravidelnosti v produkci odpadních vod se nerovnoměrnosti dají dělit na:

  1. víkendové (typický průběh je změna zatížení v průběhu týdne i o více než 50 %, nebo střídání byt x chata o víkendu),
  2. sezónní (zpravidla předvídatelné, občasná návštěva chaty, dětský tábor, turistická sezóna, horské hotely – hlavní sezóna 100 %, slabá sezóna 20-50 % a mimo sezónu do 20 %),
  3. nárazové (zpravidla konání nárazových akcí, turistika na exponovaných místech).

Z hlediska návrhu vhodného řešení je pak nutné zohlednit ještě velikost zdroje a také to, kam bude vyčištěná voda vypouštěna z hlediska hydrogeologického.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Ilustrační obrázek, zdroj TZB-info, článek autorky doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.

Saunování - součást wellness

18.4. 1:48   Sauna může být ve vyčleněné místnosti nebo jako kabina, kterou lze umístit kamkoli. Jaká teplota a vlhkost je v sauně? Ale wellness koupelny již nejsou jen o vířivkách, saunách a aroma sprchách. více >>>
Betonepox® je stěrka na bázi epoxidu, zdroj: Němec s.r.o.

Vhodné stěrky do koupelen

16.4. 15:46   Do mokrých prostor je třeba používat stěrky na bázi epoxidu nebo polyuretanu. Jde o hmoty, které vodu nesají. Případné lakování se provádí jen kvůli údržbě, nikoliv jako ochrana před vodou. více >>>

Rámec národního programu životní prostředí pro období 2018–2020

9.4.2018 | Státní fond životního prostředí
Tento Rámec Národního programu Životní prostředí (dále jen „Rámec“) je nadstavbou dokumentu Národní program Životní prostředí. Rámec zavádí prioritní témata, která budou předmětem podpory z Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) v následujícím tříletém období.

Zpřísnění emisních limitů NOx u ohřívačů vody

4.4.2018 | Český plynárenský svaz
Úroveň emisí oxidů dusíku produkovaných konvenčními ohřívači vody, které používají plynná paliva, je zmíněným nařízením stanovena ve výši max. 56 mg/kWh spotřebovaného paliva vyjádřeného jako spalné teplo.

Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

28.3.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Zvolit optimální kombinaci zdroje tepla a zásobníku na přípravu teplé vody vyžaduje podrobnou analýzu provozních parametrů zdroje tepla, tak analýzu odběru teplé vody. Tento proces řeší nově vyvíjený software.

Témata 2018

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo WILO
logo RAYCHEM
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo ASIO
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSchell - komplexní řešení pro veřejné sanitární prostoryZájem firem a odborné veřejnosti o oblast šetrného stavebnictví rosteTřetina Čechů netuší, v jaké energetické třídě je jejich dům či bytNové administrativní centrum AFI Karlín bude příkladem možností vertikálních zahrad