Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Největší výzvou při řešení domovních a malých čistíren odpadních vod je najít řešení pro objekty, které jsou nepravidelně obývané.

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Biologické čištění, zejména aktivace, je obvykle citlivé na změny v zatížení. Řešení pak spočívá v hledání vhodné technologie (SBR, MBR, vertikální biofiltr) méně závislé na rovnoměrnosti, vyrovnání průtoku nebo dávkování substrátu, anebo oddělení některého typu odpadních vod, obvykle moči.

Není dnes většinou problém najít vhodné, dobře fungující zařízení na čištění odpadních vod pro objekty, které jsou stále a rovnoměrně obydlené, a tedy i produkující v průběhu času víceméně konstantní množství odpadních vod. Komplikovanější z pohledu čištění a dosahování odtokových parametrů jsou čistírny pro objekty nepravidelně obývané s měnícím se počtem obyvatel, nebo dokonce s přerušovaným bydlením. Mechanické přiřazování čistírny k objektu podle počtu obyvatel vede k nežádoucím efektům – ani sebelepší čistírna třidy III nezabezpečí čištění odpadních vod z objektu, který je obýván přerušovaně, pokud na to není přizpůsobena. Nerovnoměrnost je tedy třeba řešit, a to individuálním přístupem, na druhé straně z důvodů cenových a provozních nejlépe unifikovaně, a tedy co nejjednodušeji. Technická řešení jsou k dispozici.

Rozdělní nepravidelně obývaných objektů (NOO)

Nepravidelně obývané objekty z pohledu čištění odpadních vod jsou ty, kde produkce odpadních vod kolísá v průběhu týdne, měsíce a roku (denní nerovnoměrnost je řešena většinou již při návrhu konstrukce samotné čistírny). Nepravidelnostmi má smysl z praktického hlediska se zabývat, pokud dosahují desítek procent – např. když zatížení klesá na více dnů pod méně než 30-40 % navržené kapacity, vliv je třeba zvážit individuálně s ohledem na dobu trvání takových stavů a s ohledem na technologické parametry čistírny.

Podle nepravidelnosti v produkci odpadních vod se nerovnoměrnosti dají dělit na:

  1. víkendové (typický průběh je změna zatížení v průběhu týdne i o více než 50 %, nebo střídání byt x chata o víkendu),
  2. sezónní (zpravidla předvídatelné, občasná návštěva chaty, dětský tábor, turistická sezóna, horské hotely – hlavní sezóna 100 %, slabá sezóna 20-50 % a mimo sezónu do 20 %),
  3. nárazové (zpravidla konání nárazových akcí, turistika na exponovaných místech).

Z hlediska návrhu vhodného řešení je pak nutné zohlednit ještě velikost zdroje a také to, kam bude vyčištěná voda vypouštěna z hlediska hydrogeologického.

 
 
Reklama