Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sanace vodoinstalačního a kanalizačního systému v bytovém domě

V Přelouči vsadili na kvalitu osvědčených systémů

Pitná voda je nedílnou součástí našeho každodenního života a hraje velmi důležitou roli. Vždy vycházíme z toho, že čistá a hygienická voda teče z našeho vodovodního kohoutku. Vysoká kvalita vody, ale není samozřejmostí. Dodavatelé pitné vody nesou zodpovědnost pouze za dodávku k Vaší domovní přípojce.

O kvalitě tak rozhodují poslední metry rozvodů ve Vašem domě. Tvrdá užitková voda usazováním minerálních látek zanáší vodovodní řád, ničí topná tělesa vodních spotřebičů a může tak způsobovat značné škody. A proto: dbejte na kvalitu!

Příklad rozumné investice z praxe

Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91 v Přelouči provedlo v roce 2013 kompletní rekonstrukci stoupacího potrubí. Původním impulsem k rekonstrukci byl havarijní stav rozvodů plynu.

Motivací byl fakt, že dříve nebo později by bylo nutné rekonstruovat i další části rozvodů, což by znamenalo opakované stavební zásahy v jednotlivých bytových jednotkách. Stavební práce přitom tvoří podstatnou část nákladů rekonstrukce, takže kompletní rekonstrukce potrubí v rámci jedné akce přinese z tohoto pohledu značné finanční úspory.

Příprava kompletní rekonstrukce probíhala zhruba dva roky, v jejím rámci vznikla i kompletní nová projektová dokumentace řešení dle aktuálních norem. Vznikly dvě varianty řešení, jedna s použitím klasických materiálů a jedna s rozvody teplé užitkové vody, pitné vody a kanalizace z materiálů RAUTITAN a RAUPIANO Plus od REHAU. „Nadpoloviční většina členů SVJ schválila řešení REHAU, které slibuje delší životnost a vyšší odolnost proti zanášení minerálními usazeninami z tvrdé vody. Tím snižuje riziko havarijního stavu a tedy nutnost dalších stavebních zásahů v následujících letech,“ vysvětluje motivaci pan Pavelka, jehož firma je správcem objektu.

Se zanášením potrubí má pan Pavelka zkušenosti z jiných objektů. „U jednoho domu v naší správě byla provedena před deseti lety rekonstrukce v materiálech PPR a HT a dnes u něj dochází k zanášení. Po deseti letech tak řešíme opravy,“ vysvětluje Pavelka. Riziko zanášení zvyšuje v lokalitě nezvykle vysoká tvrdost vody, která dosahuje 23 stupňů německého stupně. Kompletní montáž materiálu RAUTITAN za studena zrychlí provedení spoje a umožní snadnou kontrolu správnosti jeho provedení. Navíc není materiál teplem narušován, což znamená zachování všech jeho pozitivních vlastností.

Se změnou materiálu nepřišlo ani zhoršení schopnosti zvukové izolace kanalizace, které často rekonstrukce provází. Mohutnější původní osinkocementové potrubí má totiž tradičně velmi dobré hlukově izolační vlastnosti, kterým se může materiál REHAU vyrovnat. Ve sklepních prostorách došlo, díky provedení ohybů pod úhlem 45° namísto původních 90°, ke snížení hlučnosti. To přineslo i nižší mechanické zatížení potrubí v těchto místech a tudíž snížení rizika havárie.

Novostavby nebo sanace – zajistěte si i Vy hygienicky nezávadnou pitnou vodu pro Vás i Vaši rodinu.

Firma REHAU Vás podpoří systémem RAUTITAN.

REHAU, s.r.o.
Jan Vokáč
Jan.vokac@rehau.com
Mob: 602201999


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...