Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013

Datum: 10.1.2013  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o podporu běží od 17. 12. 2012 a skončí 15. února 2013.

V ČR existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů (Ministerstvo pro místní rozvoj) již od roku 2004 a měl by trvat do roku 2013, kdy dojde k dlouho avizovanému zpřísnění limitní hodnoty pro olovo v pitné vodě z 25 na 10 μg/l. Je proto pravděpodobné, že toto je již poslední výzva a možnost získat na výměnu domovních rozvodů z olova dotaci.

Olovo v pitné vodě v koncentracích, které se mohou ještě dnes vyskytnout, může být nebezpečné pro malé děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě z vodárny není olovo prakticky přítomno –(výjimky na úrovni zlomku limitní hodnoty), ale zvýšený obsah může být v domech, které dosud mají staré olověné domovní rozvody vody (v ČR ještě asi 5%). Jeho obsah lze významně snížit např. odpouštěním vody, která přes noc stagnovala v domovním rozvodu, ale nejspolehlivější výměna původních rozvodů za nové.

K dotačnímu titulu

 • Jedná se o výměnu domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen „dům“).
 • Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2013.
 • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek
 • Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. (Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR)

Výběr z podmínek ro poskytnutí dotace

 • v domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.
 • Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:

 1. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;
 2. u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;
 3. v případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek2 nebo členské schůze bytového družstva3 o souhlasu s provedením opravy;
 4. originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;
 5. technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:
  • rozsah a technologický postup oprav;
  • předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;
 6. prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);
Zdroj: Informace o dotačním titulu na webu MMR
 

Hodnotit:  

Datum: 10.1.2013
Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo GRUNDFOS
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo ASIO
logo AUSTRIA EMAIL
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak bezpečněji bydlet se dozvěděli účastníci konference ESTAV.czDruhý den právní poradny zdarma na stánku ESTAV.czJaké jsou nejlepší výrobky a stánky na veletrhu FOR ARCH 2017? A kdo je architektem roku?Dotace na využívání dešťové vody stát přerozděluje i po 14 dnech