Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sloupcové filtry pro úpravu pitné vody

Voda, kterou používáme pro vodovody, ať je jímána z jakýchkoli zdrojů, obsahuje vždy určité množství mechanických částic, jejichž zachycování se řeší standardními přepážkovými filtry popř. vícevrstvými filtry, a nežádoucích rozpuštěných látek, které je možno odstraňovat specializovanými sloupcovými filtry.

Změkčování vody

Jedním z nejběžnějších typů úpravy vody bývá její změkčování. Množství rozpuštěných minerálů při vysoké tvrdosti, může způsobovat vážné problémy se zarůstáním technických vodovodních i vytápěcích zařízení a citlivějších armatur vodním kamenem, poškozování kartuší výtokových baterií a sprchových hlavic a postupné snižování výkonu výměníků tepla, popř. ohříváků teplé vody a samozřejmě kotlů pro ÚT. Plně automatické změkčovací sloupcové filtry IVAR.DEVAP a kabinetové IVAR.DEVAP-KAB pracují na principu chemické reakce, při které se na katexu v jeho tlakové nádrži zachycuje vápník a hořčík a tím se voda „změkčuje“. Metoda je založena na klasickém principu aktivity prvků a následné výměny iontů. Speciální pryskyřice (katex) obsahuje chemickou sloučeninu, na kterou se vážou ionty vápníku Ca2+ a hořčíku Mg2+, ty jsou posléze při regeneraci nahrazovány ionty sodíku, které se do reakce doplňují z tabletované kuchyňské soli (NaCl). Tyto ionty nezůstávají v upravované vodě, ale jsou v jedné fázi regenerace rozpuštěny ve vodě a vypláchnuty do odpadu. Volba velikosti změkčovače závisí na tom, jaký průtok vody do objektu je požadován a jakou tvrdost má vstupní voda.

Odstraňování železa a manganu

Úpravna vody se sloupcovým filtrem IVAR.DEFEMN
Úpravna vody se sloupcovým filtrem IVAR.DEFEMN

Při zvýšené koncentraci železa a manganu ve vodě se tyto prvky po oxidaci projevují žluto-hnědým zabarvením, nepříjemnou „kovovou“ pachutí někdy i intenzívním zápachem (sulfan). Podle koncentrace se pak uvnitř potrubí a zásobníkových ohřívačů mohou tvořit usazeniny, které snižují jeho průchodnost a zanášejí výměníky tepla v kotlích a ohřívácích vody. Neupravená voda s vyšším obsahem těchto rozpuštěných prvků také zanechává špatně odstranitelné skvrny na sanitárních zařízeních, armaturách, ale i na nádobí a prádle procházejícím pračkou. Sloupcové filtry IVAR. DEFEMN, jsou schopny odloučit i vysoká množství rozpuštěného železa i manganu a odstranit nepříjemný zápach vody. Na obrázku z již realizované úpravny je takovýto filtr doplněn zařízením IVAR.DEAGRESIV, kde se na jeho specializované náplni ze směsi drceného a tepelně zpracovaného dolomitu [CaCO3.MgCO3] a semidolu [CaCO3.Mg(OH)2] voda ještě zbavuje agresívně působících složí a naopak získává některé kationty, které zvyšují její mineralizaci. Stanice je doplněna proporcionálním dávkováním desinfekční látky a úpravou hodnoty pH.

Odstraňování dusičnanů

Zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodě jsou obvykle způsobeny rozkladem některých dusíkatých látek z civilizačního zatížení chemickou průmyslovou výrobou nebo z kontaminované půdy, která byla nepřiměřeně hnojena tkz. „umělými“ zemědělskými hnojivy. Nebezpečí těchto látek spočívá v tom, že u malých dětí do 6–7 let a lidí, kteří jsou vnímaví na tyto látky, dochází k výraznému zhoršování jejich krevního obrazu, neboť dusičnany způsobují snižování hladiny hemoglobinu v krvi, poruchy krvetvorby a prokazatelně podporují zhoubná bujení buněk. Pro odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody je vhodný sloupcový filtr typu IVAR.DENO s náplní anexové pryskyřice.

Odstraňování chlóru

Voda z některých vodojemů může obsahovat zvýšené množství chlóru užívaného pro dezinfekci. Chlór dodává vodě nepříjemný zápach, chuť a žlutavé zbarvení. Pro odstraňování chlóru z vody se používá sloupcový filtr IVAR.DECLO, který obsahuje náplň aktivního uhlí rostlinného původu, s vysokým absorpčním účinkem zachycování této látky.

V případě zájmu o popsané produkty, nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese, rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky nebo i navrhneme řešení pro vaše konkrétní podmínky. Pro předběžný návrh všech popsaných sloupcových filtrů je třeba bezpodmínečně znát rozbor vody (konkrétní množství problémových škodlivin) a průměrnou spotřebu vody (v případě novostavby počet osob a typy a počty zařizovacích předmětů) nejlépe i dimenzi přívodního potrubí. Pro zadání rozboru vody je možno se obrátit na laboratoře Zdravotních ústavů, které bývají umístěné v nemocnicích nebo některou jinou z akreditovaných laboratoří. Informace o dostupnosti by měla poskytnout i místně nejbližší KHS (Hygienická stanice) nebo odbor životního prostředí u obecních úřadů.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...