Recyklace vody v praxi, aneb závěr projektu DEMOWARE

Datum: 19.1.2017  |  Autor: Ing. Martina Polášková, ASIO, spol. s r.o.

Smyslem recyklace je úspora vody, znovuvyužití nutrientů a redukce odpadu. Příklad využití odtoku z komunální ČOV a jeho úprava na vodu pitnou je v Belgii. Řešení je vhodné v případě nedostatku vody ve zdrojích. U recyklace vody pro zemědělství a průmysl chybí požadavky na kvalitu recyklované vody.

Dostupné technologiemi pro recyklaci vody pro zemědělství, průmysl i úpravu pitné vody

V chladném a deštivém počasí se na konci listopadu, ve francouzské oblasti Vendée, uskutečnilo závěrečné setkání projektu DEMOWARE. Projekt, který byl financovaný ze 7. Rámcového programu Evropskou Unií a na kterém se podílelo celkem 27 partnerů z deseti různých zemí, byl od svého počátku velmi kladně hodnocen a mezi Evropskými úředníky dokonce označován za průlomový.
K tomu jistě přispěl fakt, že celý projekt se velmi komplexně zabýval různými dostupnými technologiemi pro recyklaci vody, stejně jako aplikacemi těchto technik v oblasti zemědělství, průmyslu i úpravy pitných vod. Výsledkem tak bylo deset testovacích lokalit, na kterých byla v poloprovozním nebo provozním měřítku aplikovaná schémata znovuvyužití vody.

Smysl recyklace - úspora vody, znovuvyužití nutrientů, redukce odpadu

Ačkoliv tomu počasí nenasvědčovalo, oblast Vendée se již několik let potýká s omezeným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou. To se při rostoucí hustotě obyvatelstva stává závažným problémem, což potvrzují veškeré prognózy na následující desetiletí. Místní provozovatel vodovodů a kanalizací, Vendée Eau, proto v rámci projektu vypracoval studii, která uvažuje s využitím odtoku komunální čistírny odpadních vod pro úpravu na vodu pitnou.

Využití odtoku z komunální čistírny odpadních vod a jeho úprava na vodu pitnou již v praxi funguje

Tato strategie není zcela neobvyklá, jak by se u nás mohlo zdát. Využití odtoku z komunální čistírny odpadních vod a jeho úprava na vodu pitnou už byla v minulosti aplikovaná na několika místech. Výborným příkladem může být úpravna vody v belgickém Koksijde, kde je odtok z ČOV veden přímo do úpravny s technologií ultrafiltrace a reverzní osmózy (UF + RO). Kvalitativní parametry jsou dlouhodobě bez problémů dodržovány a žádné negativní ohlasy nejsou známy ani od samotných uživatelů. Míra přijetí recyklačních technologií veřejností (tzv. public acceptance) je přitom vnímána jako jedna z nejvýznamnějších bariér, která může zabránit rozšíření takových aplikací. To potvrzuje řada známých projektů, které nebyly veřejností přijaty, a realizace se tak nedočkaly.

Naopak je to u projektů, které se setkaly s podporou místních obyvatel, jako např. ve zmíněné Belgii, nebo v Namibii, kde veřejnost plně podpořila možnost stálého přístupu k pitné vodě, a to bez ohledu na to, z jakého zdroje pochází. Všechny úspěšně aplikované technologie pro recyklaci vody se shodují v jednom: pro schválení projektu je třeba podpora místních obyvatel. A získat podporu místních dokážete jedině tehdy, když jim dodáte dostatek informací o dostupnosti vody, o možnostech recyklace, o bezpečnosti opětovného využívání vody. Je až s podivem, jak málo se ví o vodě, a jak moc ji přitom potřebujeme.
Recyklace odpadní vody k úpravě na vodu pitnou tak zůstává i nadále řešením pro lokality, ve kterých není dostatek vody v povrchových nebo podzemních zdrojích. Snad jsou ale úspěšné aplikace ze světa dostatečným důkazem, že pojem „recyklace“ se týká i pitné vody.

Recyklace vody pro zemědělské a průmyslové účely

Zcela jinak je to u ostatních aplikací, a to u recyklace vody pro zemědělské a průmyslové účely. Tyto dvě oblasti spojuje jednak řada možností, na které recyklovanou vodu využít, a také chybějící legislativa určující kvalitativní požadavky na recyklovanou vodu. V mnoha případech je tak nezbytné čistit vodu až na kvalitu vody pitné, přestože pro dané účely (např. čištění a oplachy strojů a nádrží) je taková kvalita zbytečná. Několik investorů tak potvrzuje, že v případě stanovení parametrů pro recyklovanou vodu by bylo možné recyklovat ještě více vody než dnes.

Přestože v reálných aplikacích hraje místní legislativa jednu z klíčových rolí, pro posouzení účinnosti jednotlivých technik v rámci projektu bylo využito již existujících dokumentů, a to z Austrálie nebo Californie.

Fakt, že v některých zemích má recyklace vody své místo i v legislativě, svědčí o pokrokovém a zodpovědném přístupu, který má za cíl jednak šetřit životní prostředí díky znovuvyužití zdrojů, a dále zajistit bezpečnost uživatelů, kteří s recyklovanou vodou přijdou do styku. Je tedy zřejmé, že chybějící legislativa rozšíření recyklace vody v průmyslu a zemědělství nijak nepodporuje. A to je velká škoda, protože kromě dostupných a odzkoušených technologií začínají být recyklaci nakloněni i samotní investoři.


Společnost ASIO, spol. s r.o. projektu DEMOWARE zajistila kompletní návrh a výrobu dvou poloprovozních jednotek: anaerobního membránového bioreaktoru a post-denitrifikačního reaktoru. Post-denitrifikační reaktor byl umístěn na úpravně vody Torreele. Cílem bylo zajistit odstranění dusíkatých sloučenin z koncentrátu reverzní osmózy. Anaerobní membránový bioreaktor byl využit na čištění průmyslových odpadních vod z farmy, kde byl odtok z reaktoru přímo aplikován k závlaze zemědělských plodin. Zpracování odpadní syrovátky a kravského hnoje pomocí anaerobní technologie zajistilo vysokou účinnost odstranění organických látek, přičemž odtok byl obohacen o dostatek nutrientů, potřebných pro růst zavlažovaných rostlin.

Více než roční testování poloprovozu sloužilo k ověření a optimalizaci provozních parametrů, stanovení účinnosti celého procesu a jeho stability. Testování potvrdilo, že i v odlehlých zemědělských oblastech je možné zajistit dostatek vody a nutrientů pro pěstování zemědělských plodin, a to přímo z vyprodukovaného odpadu. Úspora vody, znovuvyužití nutrientů, redukce odpadu – to jsou společné jmenovatele pro všechny recyklační technologie. A také výhody, které zaručují, že recyklace vody má svůj smysl.

 

Hodnotit:  

Datum: 19.1.2017
Autor: Ing. Martina Polášková, ASIO, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM
logo NICOLL ČR
logo WILO
logo ASIO
logo MEA
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.