Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu. Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase závisí na tloušťce izolace.

Trubka
Průměrd = mm
Tloušťka stěnyst = mm
Souč. tepelné vodivostiλt= W / m K
Izolace
Souč. tepelné vodivostiλiz = W / m K
Potrubí
Teplota médiatin = °C
Teplota v okolí potrubítout = °C
Relativní vlhkostrh = %
Teplota rosného bodutw = °C
 
Součinitel přestupu tepla
na vnějším povrchuαe = W / m2 K
Minimální tloušťka izolace


Teorie výpočtu

Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu.
Pro výpočet teploty rosného bodu podle ČSN 730540-3 platí:


pd < 610.75 Papd ≥ 610.75 Pa


-20 °C ≤ tout < 0 °C0 °C ≤ tout ≤ 30 °C30 °C < tout ≤ 60 °Ctout-teplota okolního vzduchu [°C]
rh-relativní vlhkost vzduchu [-]
p''d-částečné tlaky nasycené vodní páry [Pa]
pd-částečný tlak vodní páry [Pa]
tw-teplota rosného bodu [°C]

Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase zavisí na tloušťce izolace. Proto je nutné výpočet vnějšího průměru izolovaného potrubí D provést iteračně.

tin-teplota média uvnitř potrubí [°C]
tiz,D-teplota na povrchu izolovaného potrubí [°C]
D-hledaný průměr potrubí, pro který platí tiz,D = tw [m]
Qztr-tepelná ztráta izolovaného potrubí [W]
αe-součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolním vzduchem [W / m2 K]
l-délka potrubí [m]
tw-teplota rosného bodu [°C]
λiz- součinitel tepelné vodivosi materiálu izolace - je vypočítán podle teplotní závislosti uvažovaného materiálu a ze součinitele tepelné vodivosti λ0 při teplotě 0 °C.
Pokud není stanoveno jinak, uvažujeme teplotní závislost součinitele tepelné vodivosti jako
λ(t) = λ0 (1 + 0.0025 . t).
Teplota, při které je součinitel tepelné vodivosti uvažován, je aritmetickým průměrem teploty média a teploty na povrchu izolace.


Autor výpočtové pomůcky: Ing. Reinberk Zdeněk


Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

Tabulky a výpočty

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Wavin Poradna

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo NICOLL ČR
logo RAYCHEM
logo WILO
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo ASIO

Top 10 tabulky a výpočty

 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Dobříši budou stavět nový školní pavilon, získali dotaciRozšíření rodinného domu z roku 1920 architekti zvládli díky ocelové konstrukciPraktické zkušenosti se systémem řízeného větrání a vytápění ATREA v rodinném doměKonec složitému otevírání garážových vrat