Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

SECESPOL GROUP rozšiřuje výrobu pájených výměníku tepla

Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v ČR zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví. Typová řada je rozšířena o několik nových modelů.

Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v České republice zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví.

Typová řada je rozšířena o několik nových modelů:

Výměníky nejen pro chladiva

S ohledem na rostoucí poptávku po výměnících pro tepelná čerpadla a klimatizační zařízení výrobce zařadil do portfolia "tepelně delší" výměníky typ LA 34 a LB 60.

Tyto výměníky jsou určeny pro použití zejména jako kondenzátory a výparníky. Ve variantě zesílené konstrukce splňuje tento typ výměníku i náročné požadavky na provozní spolehlivost s chladivy R407 i R410. Je tak určen právě pro nové konstrukce tepelných čerpadel, klimatizačních jednotek, chillerů apod.

Výhodu tepelné délky lze využít však i v jiných typech aplikací. Zejména tam, kde je požadováno větší dochlazení, případně dohřátí media. Uplatňuje se tak dobře v hydrualických systémech jako chladič oleje, v systémech solárního ohřevu, případně kompaktních stanicích pro přípravu teplé vody.

V následující tabulce jsou uvedena základní data:

Výměníky pro CZT


matrice

Odvětví centrálního zásobování teplem může očekávat koncem roku, kromě již uvedého nového typu LC 170, dva nové modely " velké řady" - typy LD235 a LD290, které budou schopné pokrývat výkony v řádech několika MW.

Budou tak vhodné pro uzlové výměníkové stanice, případně velké objektové stanice.

Pro LD řadu je připravena i nová technologie výroby. Instalace 2000 tunového lisu umožní efektivnější produkci teplosměnných desek. Výměníky budou pájeny v moderních vakuových pecích s velkými komorami, které zaručí stabilní a kvalitní výrobu. Kromě technologie pro lisování a pájení výměníků bylo pořízeno i moderní CNC vybavení pro výrobu vlastních matric na lisování teplosměnných desek. Díky tomu je možné vyrobit v krátkém čase jakékoli nové tvary teplosměnných desek a plnit tak požadavky zákazníků pro OEM výrobky.


Zástupci této "velké řady" budou pájeny v nových nejmodernějších vakuových pecích.

V uvedené tabulce jsou uvedena základní data Výměníku řady LD, včetně již uvedeného typu LC.

Výměníky s dvojitou stěnou "Double wall"

Vzhledem k platnosti nové Evropské normy EN 1717 a požadavku zákazníků z odvětví chemického a potravinářského průmyslu byla do výroby zahrnuta i nová typová řada pájených výměníků tepla s dvojitou stěnou s označením DW (Double wall). Media jsou od sebe oddělena zdvojenou teplosměnnou deskou s indikačním prostorem pro detekci úniku media. Dvojitou deskou je ohřívané medium zcela chráněno proti případné "kontaminaci" ze strany druhého media. Tento typ výměníku lze používat nejen v souladu s uvedenou normou, ale i s výhodou ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu, kde podmínka těsnosti aparátu a nemožnost vzájemné kontaminace médií je pro výrobu zcela podmiňující.

Výměníky s dvojitou stěnou jsou vyráběny v rámci celé typové řady.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje celé výrobní řady

Nový návrhový software

V rámci produkce pájených deskových výměníků tepla došlo nejen k uvedení nových velikostí, ale i k optimalizaci tvarů teplosměnných desek u původní produkce. Provedenými úpravami matric bylo dosaženo jednak přesnější výroby, novými tvary teplosměnných desek bylo dosaženo vyšších hodnot přestupu tepla, u řady modelů i snížení hodnoty tlakových ztrát . Veškeré změny jsou zaneseny do nového návrhového software CAIRO ON LINE, který bude uveden na konci tohoto roku. On line verze umožní výrobci flexibilní provádění změn a uvádění nových výrobků, bez nutnosti fyzického upgrade na klasických nosičích CD nebo DVD.
SECESPOL-CZ, s. r. o.
logo SECESPOL-CZ, s. r. o.

Společnost SECESPOL-CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Secespol Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.