Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ušetřete až 60 % energie při sprchování

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.


© Fotolia.com

Mluvíme o energii potřebné na ohřev teplé vody. Např. u pasivních domů je totiž množství energie potřebné k ohřevu teplé vody téměř stejně velké, jako je množství energie potřebné na vytápění.

Spotřeba teplé vody o teplotě 60°C je pro jednu osobu zhruba 25 litrů. Z toho celých 64 % (16 litrů) spotřebujeme při sprchování. Teplota odpadní vody při sprchování, ve chvíli, kdy odtéká do kanalizace, je přibližně 35-40°C. Navíc odpadní voda odtéká ve stejnou chvíli, kdy je potřeba ohřát přitékající studenou vodu. Vznikla tak myšlenka, že by odpadní voda mohla efektivně předehřát vodu přívodní a ušetřit tak energii pro ohřev vody. Není to žádná velká novinka – první patenty na princip zpětného získávání tepla z odpadní vody se datují již do 70. let 20. století a například v Holandsku, Skandinávských zemích a v Kanadě mají již dlouholetou tradici. V Německu a dalších evropských zemích je již tento princip zakotven v legislativě.

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě, kterou metodu použít, rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší provozy a rodinné domy je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až poté ji vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod. My se v našem článku zaměříme na lokální rekuperační zařízení, které se instalují přímo v místě sprchového koutu.

Výměníky do sprchy

Průměrná spotřeba energie při sprchování na osobu dosahuje v České republice okolo 90 m3 zemního plynu za rok. Z tepla, které se připraví pro sprchování, využijete ale jen 20 až 25 %. Největší část tepla odteče pryč. Se sprchovými výměníky „AS-ECOshower“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Využijete přitom teplo z odpadní vody k předehřívání studené vody určené pro sprchování. Svou spotřebu energie (plynu, elektřiny atd.) pro sprchování tak můžete snížit na polovinu bez ztráty komfortu – a to plně automaticky během sprchování.

Jak to funguje?

Rekuperace tepla obsaženého v odtékající vodě ze sprchování se uskutečňuje na principu protiproudu. Odtékající voda se přitom odvádí přes výměník tepla a její energie se předává přiváděné studené vodě. Voda ohřátá z cca 10°C na cca 27°C se přivádí do přívodu studené vody směšovací baterie (a ke zdroji tepla) a spotřeba energie se tak velmi pohodlně a jednoduše sníží. Zařízení jsou tedy vhodná pro sprchování, při koupání ve vaně nefungují, protože k napouštění a vypouštění vody nedochází současně. Tato technologie pracuje na principu gravitace a přetlaku v systému vodovodního řádu, nejsou tedy potřeba žádné pohyblivé části, jako jsou čerpadla, nebo směšovací ventily apod.

Obr. 1: Princip zpětného získávání tepla z odpadní vody za pomoci výměníku AS-ECOshower tray
Obr. 1: Princip zpětného získávání tepla z odpadní vody za pomoci výměníku AS-ECOshower tray

K dispozici jsou tři typy výměníků AS-ECOshower – trubka v trubce, sprchový žlabsprchová vanička. Výhodou je snadná instalace a minimální požadavky na údržbu. Produkty AS-ECOshower je možné spojit se zdrojem tepla a sprchou různými způsoby, ale nejlepší účinnosti dosáhnete, když je zdroj tepla i studená strana směšovací armatury napojena skrze výměník. Termostatická směšovací armatura není bezpodmínečně nutná, ale zajišťuje komfortní provoz konstantní teploty při sprchování.

Obr. 2: Sprchový žlab s výměníkem AS-ECOshower tray
Obr. 2: Sprchový žlab s výměníkem AS-ECOshower tray

Sprchové výměníky AS-ECOshower je možné kombinovat s každým libovolným ohřívačem vody (průtokovým i zásobníkovým a bez ohledu na zdroj energie). Pro ještě větší úsporu energie doporučujeme použití v kombinaci s efektivním solárním zařízením na ohřev vody.

Instalace lokální jednotky zpětného získávání tepla z odpadní vody nebo napojení na centrální systém je nyní podporováno jednorázovým příspěvkem 5000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Vyžadována je minimální účinnost zařízení 30 % dle PHI.

Úspory si můžete vypočítat pomocí našeho výpočtového programu: Vypocet_uspor_AS-ECOshower_1.2.

Díky rekuperaci tepla se zvýší energetická efektivita budovy a sníží spotřeba energie. I to může mít kladný vliv na třídu energetické náročnosti budovy v průkazu energetické náročnosti.

Více informací na https://www.asio.cz/cz/energie-a-oze

Zdroj:
Pavel Ševela, MSc., Dagmar Česká: Teplo lze získat také z odpadní vody