Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Bojlery s možností ohřevu vody pomocí fotovoltaiky

Program Nová zelená úsporám podporuje nově i fotovoltaické systémy. Co nové opatření přinese, přiblíží největší český výrobce ohřívačů vody společnost Družstevní závody Dražice, která vyvinula ve spolupráci s firmou Logitex bojlery uzpůsobené k fotovoltaickému ohřevu vody.

Program Nová zelená úsporám podporuje nově i fotovoltaické systémy

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlásily 3. výzvu programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů mohou od 22. 10. 2015 zasílat žádosti o dotace. Tato výzva přináší řadu novinek, které povedou k dalšímu snižování energetické náročnosti domů, většímu využívání obnovitelných zdrojů a snižování závislosti na fosilních palivech. Mezi nejzásadnější z nich patří možnost zažádat o příspěvek také na malé fotovoltaické systémy, které dosud nebyly do programu zahrnuty. Co nové opatření přinese, přiblíží největší český výrobce ohřívačů vody společnost Družstevní závody Dražice, která vyvinula ve spolupráci s firmou Logitex bojlery uzpůsobené k fotovoltaickému ohřevu vody.

Do programu Nová zelená úsporám byla zařazena řada podstatných změn. Vůbec poprvé se nejedná o krátkodobou akci, která je ukončena po několika měsících, případně při dočerpání poskytnutých finančních prostředků. Výzva je nyní kontinuální, přijímání nových žádostí o dotace na podporu energeticky úsporného bydlení bude uzavřeno až v roce 2021. Inovován byl rovněž příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva. Ten je vyplácen v rámci tzv. kotlíkových dotací, které je ovšem možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Do něj byla nově zahrnuta podpora instalace malých fotovoltaických systémů.

„Výhodou kontinuální výzvy je, že si žadatel může vše pečlivě naplánovat a přizpůsobit svým časovým i finančním možnostem. Za velmi pozitivní považujeme, že se program postupně rozšiřuje na další ekologické způsoby výroby a využívání energie. Na jaře do něj byla zařazena tepelná čerpadla, nyní fotovoltaický systém pro ohřev vody nebo výrobu elektřiny k přímé spotřebě,“ popisuje výhody této výzvy Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice.

Díky fotovoltaice ohřev vody zadarmo

Ohřívač vody LX ACDC M+KW 200 ABC
Ohřívač vody LX ACDC M+KW 200 ABC

Kromě příspěvků na celkové snížení energetické náročnosti stavby mohou zájemci žádat o podporu na dílčí úpravy – výměnu oken a dveří, zateplení domu, instalaci systému řízeného větraní a výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární termické a fotovoltaické systémy. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % doložených způsobilých výdajů. Maximální výše je stanovena na 5 mil. Kč. V programu bude v průběhu let rozděleno celkem 27 mld. korun, pro příští rok se počítá s částkou 2,85 mld. Kč.

„Na fotovoltaický systém určený primárně pro ohřev vody bude možné získat až 35 000 korun. Základem tohoto ekologicky šetrného systému je využití sluneční energie, jež se mění pomocí fotovoltaických článků na stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. V případě dražických ohřívačů vody je v něm umístěna unikátní suchá topná spirála, která je vyrobená speciálně na zpracování dodaného stejnosměrného proudu. Při tomto způsobu napojení na fotovoltaické panely nevznikají žádné ztráty elektrické energie. Navíc je zajištěna tepelná ochrana, bezpečná regulace celého systému a úspora energie i výdajů. Ještě výraznější úspory nákladů je možné dosáhnout instalací našeho LXDC Power Boxu, což je elektrické zařízení sloužící k dosažení maximálního energetického zisku. Jeho instalací se splní podmínka pro získání dotace, která určuje, že fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci,“ říká Karel Pacourek.

Vývoj jde kupředu – nový hybridní ohřívač vody

Fotovoltaický systém, který sestavila společnost Družstevní závody Dražice spolu s firmou Logitex, obdržel během svého vývoje řadu certifikátů. Vše začalo v roce 2012, kdy byly představeny nové modelové řady „M“ a „M+K“. Brzy poté zhotovila ohřívač vody LX ACDC/M+KW 200 l.

„V loňském roce jsme uvedli na trh inteligentní systém výroby elektřiny a přímého ohřevu vody z fotovoltaiky s cílem maximálního využití takto vyrobené energie v domácnosti. Hybridní ohřívač vody LX ACDC/M+K z Družstevních závodů Dražice lze napojit na dva samostatné okruhy. Jeden na elektřinu ze sítě a druhý na elektřinu z fotovoltaických panelů. Stačí k bojleru připojit dva kabely a otočit termostatem, čímž se aktivuje okruh na fotovoltaický zdroj,“ vysvětluje Karel Pacourek.

Dotace na fotovoltaický systém až 100 000 Kč

Počáteční investice se majitelům fotovoltaických panelů a připojených zařízení vrátí formou státní podpory a v podobě nižších plateb za energie. Systém je navíc možné využít nejen k ohřevu vody, ale také jako malou elektrárnu pro potřeby vlastní domácnosti. V tomto případě lze po splnění všech podmínek programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci až 100 000 Kč.

„Při ohřevu vody pomocí fotovoltaických systémů z DZ Dražice je možné řídit vzniklé přebytky energie. Naším patentovým řešením je regulace tepelných ochranných prvků a dvou spirál, které lze zcela bezpečně odpojit od zdroje a využít nadbytek proudu jiným způsobem. Činnost fotovoltaických panelů totiž nemusí být přerušena po ohřátí vody v zásobníku. Přebytečná elektrická energie může být poté přesměrována do měniče, kde se změní stejnosměrný proud na střídavý. Ten je následně dodáván do vnitřní sítě domu, kde je využíván při spotřebě v domácnosti,“ dodává Karel Pacourek.


DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
logo DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.

Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...