Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kompaktní technické centrály mezi předsíní a koupelnou

Decentralizovaná technika vytápění a ohřevu pitné vody pro dálkově vytápěný stavební objekt s 28 bytovými jednotkami.

V německém Erlangenu vzniká nový stavební objekt „Living East“. Obytný komplex v atraktivním a živém místě v blízkosti centra nabízí 28 bytů o velikostech od 30 m² do 134 m² s půdorysy uspořádanými tak, aby v nich byl dostatek světla po celý den. Projekt je charakteristický rovněž kvalitním standardním vybavením a luxusními koupelnami. Jednotlivé byty jsou zásobovány přes „kombinovanou stanici pro předávání tepla a pro ohřev pitné vody“. Už při instalaci v rámci hrubé stavby se ukázalo, jak použití bytových předávacích stanic zjednodušilo nejenom plánování, ale především samotnou realizaci. U objektu „Living East“ sází realizující firma specializující se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku na modulárně konfigurovatelné bytové předávací stanice „TacoTherm Dual Piko“ od společnosti Taconova.

Rozvody pro 28 nových bytů rezidenční nemovitosti „Living East“ v Erlangenu se skládá jen ze tří hlavních větví. Přes instalační šachty v jednotlivých částech budovy se rozvětvují vždy přívod a zpětný tok topné vody a rozvod pro studenou pitnou vodu. Ta je v bytových předávacích stanicích distribuována do rozvodů studené vody, průtokově ohřívána pro distribuci do rozvodů teplé vody a slouží rovněž jako nosné médium pro teplovodní systém vytápění. V bytových stanicích se nachází veškerá technika pro rozvod a předávání tepla a rovněž pro decentralizovaný hygienický ohřev pitné vody. V instalaci hrubé stavby jsou bytové předávací stanice přímo patrné pouze při pohledu zepředu, protože instalační jednotky o hloubce pouhých 110 mm jsou ukryty ve 12 cm silných sádrokartonových příčkách. „Pro nás jakožto realizující podnik specializující se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku nabízejí bytové stanice především jasnou časovou výhodu při montáži. A tím zároveň realizujeme bezproblémový hygienický ohřev pitné vody, protože ta se ohřívá podle potřeby na principu průtoku,“ uvádí Peter Wagner, spolumajitel podniku specializujícího se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku Sanitär-Team GmbH z Langenzennu, který má celkem 12 zaměstnanců a 20 let působí v Norimberku a okolí v oboru výstavby sanitárních a vytápěcích zařízení.

Nařízení a soubory pravidel vyžadují nové instalační standardy

Požadavky nařízení týkající se pitné vody a souborů technických pravidel pro zařízení na ohřev pitné vody hrály pro tento objekt rozhodující roli při volby systému. Faktor časové úspory je zřetelně vidět na tom, že podnik specializující se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku Sanitär-Team v rámci projektu novostavby Living East využívá na topenářské, sanitární a ventilační práce pouze tři zaměstnance: „Prefabrikovaná systémová řešení znamenají při stavbě objektu podle termínu nebo osobní situace cennou časovou výhodu,“ říká Wagner. Systémová technika pro rozvod tepla a decentralizovaný ohřev pitné vody ale nabízí nejen výhody instalačně technického rázu, ale vedle nákladových výhod pro investory a pro společnosti zabývající se bytovou výstavbou také větší pohodlí pro uživatele.

Zjednodušená instalace

Projekt novostavby Living East je zásobován monovalentně ze sítě dálkového vytápění města Erlangen, která má topný výkon 130 kW. K optimalizaci odběru tepla a pro pokrytí zatížení ve špičce je na předávacím místě pro dálkový odběr tepla umístěna regulační zásobní nádrž o objemu 1 000 litrů. Topné okruhy i ohřev vody jsou zásobovány příslušnou přívodní teplotou ve výši 70 °C; topná soustava je dimenzována na systémovou teplotu 70/55 °C. Stanice regulují prostřednictvím integrovaného trojcestného směšovacího ventilu přívodní teplotu na systémovou teplotu pro podlahové topení. Proto je k napojení bytových předávacích stanic vždy zapotřebí jen tří rozvodů, což snižuje potřebu místa v instalačních šachtách. Uvnitř bytu je systémová jednotka instalována takovým způsobem, že není vidět, protože je zabudovaná do 110 mm úzkého vestavěného rozvaděče.

Nejen z estetického hlediska je výhodné, že nejsou zapotřebí žádná vestavěná počítací zařízení pro měření spotřeby pitné vody. Veškeré uzávěry a zařízení na evidenci spotřeby pro vytápění a pitnou vodu jsou zabudovány přímo v bytových předávacích stanicích. V zabudovaných trasách, které jsou za tímto účelem předem stanovené, mohou být používána běžná počítací zařízení na měření teplé a studené vody, která jsou nezávislá na výrobci. Bytové správě kromě toho zjednodušuje situaci skutečnost, že už nebude zapotřebí žádné počítací zařízení pro teplou pitnou vodu. Decentralizovaným ohřevem se musí počítat jen množství spotřebované studené pitné vody, protože teplo spotřebované k ohřevu pitné vody je evidováno prostřednictvím počítacího zařízení na teplo.

Jednodušší plánování zásobování teplou vodou

Pro ohřev teplé vody založený na principu průtoku je v místě předání k dispozici vysokokapacitní přenos tepla. Pro projektanty a osoby provádějící realizaci i pro provozovatele zařízení na pitnou vodu se tím ve srovnání s konvenčním zásobováním teplou vodou minimalizuje rizikový faktor hygieny pitné vody. „Centrální zásobování teplou vodou s cirkulací znamená u objektů této velikosti značné náklady, zvláště u dlouhých a rozvětvených tras rozvodů,“ podotýká Peter Wagner. Je důležité zajistit dodržování maximálního povoleného poklesu teploty v cirkulačních vedeních podle návodu DVGW W 551 pro velkokapacitní zařízení na teplou vodu, pokud to vyžaduje přesný výpočet a zevrubné nařízení. Proto je podle zkušeností z praxe většinou zapotřebí více dodatečných úprav, dokud zařízení skutečně nedodržuje požadované hodnoty teplot. U decentralizovaného průtokového ohřevu pitné vody kromě toho odpadá především kritérium pro potřebná opatření podle DVGW W 551, protože není k dispozici žádná zásobní nádrž na ohřev pitné vody.

Pohodlné zásobování teplem a teplou vodou

Tato systémová technika přináší uživateli bytové jednotky dvě výhody – dostatek teplé vody v souladu s jeho potřebami a individuálně regulovatelné zásobování teplem. Ohřev pitné vody založený na principu průtoku následuje bezprostředně při spuštění teplé vody – v potřebném množství a se žádanou teplotou. Tímto se také poskytuje spolehlivá ochrana před legionelou i před opařením, protože pitná voda je ohřátá jen do nastavené teploty. Uvnitř stanic TacoTherm Dual zajišťuje ohřevný boční regulátor diferenčního tlaku konstantní odběrovou teplotu teplé vody při odběru také při kolísání tlaku během rozvodu vytápění. Pro individuální zásobování teplem může být v každém bytě upravena přívodní teplota vytápění podle přání uživatele.

Peter Wagner poukazuje na další aspekt: „Pro uživatele je rovněž pohodlné, že i během změny ročních období je v důsledku ohřívání teplé vody založené na principu průtoku stále teplo.“ To je projev pohodlí, který může zvýšit atraktivitu nemovitosti, protože při konvenčnějším rozvodu tepla se ve spoustě domů pro více rodin v době nízkého zatížení (tj. mimo energetickou špičku) z úsporných důvodů topení často úplně vypíná (letní odstávky).

Závěr: Použití bytových předávacích stanic s decentralizovaným ohřevem teplé vody ušetří investiční náklady na centrální zásobování teplou vodou. Použití bytových předávacích stanic poskytuje potřebnou jistotu plánování, co se týče požadavků ohledně nařízení o pitné vodě a tím i požadované ochrany před legionelou. V nově postaveném obytném objektu „Living East“ nabízí decentralizovaná systémová technika pro celkem 28 bytových jednotek hygienický ohřev teplé vody a individuálně regulovatelné zásobování teplem.

Štíhlá stavební technologie bytových předávacích stanic TacoTherm Dual dovoluje prostorově úspornou instalaci. Foto: Taconova
Štíhlá stavební technologie bytových předávacích stanic TacoTherm Dual dovoluje prostorově úspornou instalaci. Foto: Taconova
Ve 28 bytech nového stavebního objektu „Living East“ v Erlangenu zajišťují bytové předávací stanice zásobování teplem podle potřeb a hygienický ohřev teplé vody. Foto: Taconova
Ve 28 bytech nového stavebního objektu „Living East“ v Erlangenu zajišťují bytové předávací stanice zásobování teplem podle potřeb a hygienický ohřev teplé vody. Foto: Taconova

Bytové předávací stanice instalované v objektu „Living East“ se skládají z modulu topného okruhu (níže) a z modulu pro ohřev pitné vody (výše). Založené jsou na principu průtoku. Foto: Taconova
Bytové předávací stanice instalované v objektu „Living East“ se skládají z modulu topného okruhu (níže) a z modulu pro ohřev pitné vody (výše). Založené jsou na principu průtoku. Foto: Taconova
S bytovými předávacími stanicemi jsou uvnitř obytné jednotky v jednom ústředním bodě v kompaktní systémové jednotce instalovány veškeré regulační komponenty a uzavírací armatury i počítací zařízení na vodu a teplo. Foto: Taconova
S bytovými předávacími stanicemi jsou uvnitř obytné jednotky v jednom ústředním bodě v kompaktní systémové jednotce instalovány veškeré regulační komponenty a uzavírací armatury i počítací zařízení na vodu a teplo. Foto: Taconova

Pro Petera Wagnera, spolumajitele podniku specializujícího se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku Sanitär-Team GmbH z Langenzennu jsou nejdůležitějšími argumenty pro použití bytových předávacích stanic dodržování hygieny pitné vody a časově úsporná montáž prostřednictvím prefabrikované systémové techniky. Foto: Taconova
Pro Petera Wagnera, spolumajitele podniku specializujícího se na sanitární, vytápěcí a klimatizační techniku Sanitär-Team GmbH z Langenzennu jsou nejdůležitějšími argumenty pro použití bytových předávacích stanic dodržování hygieny pitné vody a časově úsporná montáž prostřednictvím prefabrikované systémové techniky. Foto: Taconova
Napojení podlažních rozvodů pro topení tok vpřed/zpětný tok (vlevo) a studenou pitnou vodu (vpravo) probíhá zespoda na připravené připojovací přechody. Foto: Taconova
Napojení podlažních rozvodů pro topení tok vpřed/zpětný tok (vlevo) a studenou pitnou vodu (vpravo) probíhá zespoda na připravené připojovací přechody. Foto: Taconova

Rozvod topení k bytovým předávacím stanicím je v obytném stavebním objektu „Living East“ provedeno jako dvouvodičový systém. Zásobování budovy teplem probíhá přes městskou síť dálkového vytápění. Foto: Taconova
Rozvod topení k bytovým předávacím stanicím je v obytném stavebním objektu „Living East“ provedeno jako dvouvodičový systém. Zásobování budovy teplem probíhá přes městskou síť dálkového vytápění. Foto: Taconova

Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.