Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytová předávací stanice TACOTHERM DUAL PIKO

Předmontovaná bytová předávací stanice s úzkou stavební hloubkou pro ohřev pitné vody a bytu. Je dodávána jako jednotlivý modul čerstvé teplé vody nebo topný modul či kombinace obou.

TACOTHERM DUAL PIKO - bytová předávací stanice

S malou stavební hloubkou a v různých variantách je tato stanice řady Piko vhodná téměř pro každou stavební situaci. Je dodávána jako jednotlivý modul čerstvé teplé vody nebo Topný modul či kombinace obou. Rozličné, volitelné hydraulické komponenty zaručují ohřev pitné vody odpovídající potřebě, rozdělení topného tepla a umožňují odpočet nákladů na energii.

Stavební pozice

Bytové stanice jsou dodávány buď v kompaktním provedení nebo v oddělených modulech. Pro snadnější přepravu je kompaktní provedení rozděleno do dvou částí se snadným sestavením zpět do kompaktního celku. Stanice je umísťována především v blízkosti odběrných míst.
V případě dělitelných modulů jsou tyto sestavitelné také horizontálně či prostorově odděleně.

TACOTHERM DUAL PIKO
TACOTHERM DUAL PIKO

Funkce

Bytové stanice řady Piko jsou koncipovány pro ohřev pitné vody a rozdělení topného tepla v bytových domech.
Zásobování primární energií probíhá přes centrální zásobník, ohřev pitné vody přes výměník ve stanici dle potřeby na principu průtoku. U kombinovaných stanic jsou topná tělesa a okruhy podlahového topení napojeny do topného modulu stanice. Regulace přívodní teploty bytu je dle pevného nastavení či ekvitermní. Pro montáž měřičů tepla a studené vody jsou v modulech připravena montážní místa.

Výhody

 • Malá stavební hloubka
 • Velká variabilita
 • Předmontováno pro pohodlnou instalaci
 • Hygienický ohřev vody dle momentální potřeby
 • Možnost odečtu spotřeby energie
 • Dostupná i ve variantě s vysoce účinným výměníkem pro provoz s tepelným čerpadlem

TACOTHERM FRESH/DUAL NANO

Předávací bytová stanice s vhodností pro přechod ze starého plynového ohřevu. Předmontovaná bytová předávací stanice s úzkou stavební hloubkou pro přípravu teplé hygienické pitné vody a bytový ohřev.

TACOTHERM FRESH/DUAL NANO
TACOTHERM FRESH/DUAL NANO

Svou úzkou stavební hloubkou a v různých variantách je bytová stanice řady Nano vhodná téměř pro každou stavební situaci. Je dodávána buď jako jednotlivý modul pro ohřev vody nebo s integrovaným rozdělovačem podlahového topení a vytápění těles. Rozličné volitelné hydraulické komponenty zajišťují ohřev pitné vody podle momentální potřeby, rozdělení topného tepla a umožňují odečet spotřeby energie.

Vestavba

Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Nano je jako základní stanice montována na základní desce. K dodání rovněž v provedení na nebo pod omítku v kompletní skříni. Stanice TacoTherm Fresh Nano je díky perfektnímu provedení a vzhledu vhodná pro montáž na omítku. Díky uspořádání vnitřního potrubního systému je rovněž koncipována pro snadný přechod ze starého plynového ohřevu.

Funkce

Bytová stanice řady Nano je koncipována pro ohřev čerstvé pitné vody a rozdělení tepla na úrovni bytových pater.
Primární zásobování energií probíhá prostřednictvím centrálního vyrovnávacího zásobníku. Vlastní ohřev teplé pitné vody probíhá ve stanici na principu průtoku přes výměník. V případě kompletního modulu zajišťuje rovnoměrné a efektivní rozdělení tepla do topných těles bytu a podlahového topení a snadné připojení všech částí díky připraveným přípojkám. Kompletně tak pokrývá tepelnou potřebu jednotlivé bytové jednotky. Regulace teploty přívodního topného okruhu je buď pevně nastavitelná či ekvitermní.
Pro montáž měřičů tepla a spotřebystudené vody jsou předpřipravena montážní místa.

Výhody

 • úzká stavební hloubka
 • velká variabilita variant
 • předmontováno pro rychlou instalaci
 • hygienický ohřev pitné vody dle momentální potřeby
 • odečet nákladů na energii, dle potřeby
 • díky uspořádání přípojek je snadno a rychle napojitelná na stávající rozvody - jako výměna za starý plynový ohřev


Produktový list ke stažení (PDF)

Teplá voda přesně dle potřeby

Centrální a necentrální ohřev pitné vody nabízí výhody požadovaného zajištění bez předzásobení pitnou vodou a tudíž také účinnou ochranu proti bakterii Legionella.

Pitná voda jako potravina

Pitná voda jako potravina a její nesporná kvalita patří k základním lidským potřebám. Zákonodárci vyhotovili k tomuto tématu nejrůznější nařízení a směrnice. Náhrada zásobníků na pitnou vodu stanicemi na přípravu čerstvé vody zajišťuje ohřev pitné vody dle potřeby a jejích hygie nických požadavků. Navíc představují spolehlivou ochranu před opařením a jsou zárukou maximálního využívání disponibilních energetických zdrojů.

Ohřev pitné vody pomocí stanic na čerstvou vodu

Standardní instalace vyžaduje předzásobení velkého množství teplé vody . Skladování ohřáté pitné vody zejména kvůli vysokým hygienickým nárokům na kvalitu pitné vody není energeticky smysluplné. Stanice na přípravu čerstvé vody ohřívají užitkovou vodu bezprostředně před jejím použitím a tím vylučují problémy s hygienou a také ztráty energie, které přináší skladování teplé pitné vody. Potřebná tepelná energie se přitom odebírá přímo z vyrovnávacího nebo stratifikačního zásobníku. Elektronickou regulací je současně zajištěna pro uživatele ochrana před bakteriemi a opařením.

Kombinace s libovolnými energetickými systémy

Díky využití tepelné energie z vyrovnávacího zásobníku není decentralizovaný ohřev pitné vody závislý na způsobu výroby tepla: Nabíjení vyrovnávacího zásobníku může být prováděno solárním teplem, pomocí plynového nebo naftového ohřevu, kotlem na spalování pelet nebo pevných paliv nebo pomocí tepelných čerpadel.

Decentrální ohřev pitné vody v objektu

Taconova doplňuje svůj sortiment o předávací stanice na teplou vodu pro jednotlivé bytové jednotky - TacoTherm Fresh Femto a TacoTherm Dual Piko určené pro necentrální zásobování teplou vodou v bytových objektech. Použití stanice na čerstvou vodu popř. bytové stanice umožňuje upustit od velkého centrálního zařízení na zásobení pitnou vodou a zjednodušuje technologická opatření nutná ke splnění podmínek na ochranu proti bakteriím Legionella.

Velký objem teplé vody pro podnikání

Stanice na čerstvou vodu TacoTherm Fresh Exa zajišťuje přes svou kompaktní konstrukci dle potřeby velký přísun teplé vody pro komerční objekty. Ve vyrovnávacím zásobníku uložené solární teplo je i takto efektivně k dispozici pro podporu vytápění.

Elektronické nebo mechanické ovládání

Zatímco větší stanice na čerstvou vodu TacoTherm Fresh Mega, Tera a Exa s elektronickou regulací pracují, řídí se přívod tepla u malé variaty tlakovým rozdílem na sekundární straně pomocí proporcionálního regulátoru.

Optimální využití místa

Díky kompaktní konstrukci stanice na přípravu čerstvé vody mimo solární resp. vyrovnávací zásobník lze ušetřit zásobník na teplou pitnou vodu a získané místo použít například pro další nebo větší vyrovnávací zásobníky.


Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.