Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak si vybrat správný a kvalitní zásobníkový ohřívač vody?

Nové webové stránky Tatramat nabízejí kromě přehledného třídění produktů i pomůcku pro výběr ohřívače v domácnosti. V nabídce jsou elektrické svislé i vodorovné ohřívače, kombinované, solární a beztlakové ohřívače a tepelné čerpadlo por ohřev vody.

Tepelné ztráty

Při výběru ohřívače vody je důležité zohlednit jeho tepelné ztráty. Je to veličina, popisující energii, kterou je potřeba dodat, aby se voda v ohřívači vody udržela na stálé teplotě po dobu 24 hodin. Čím je tato hodnota menší, tím méně energie je potřebné dodat, ohřívač vody je úspornější a tím pádem šetrnější k peněžence zákazníka. Tepelné ztráty by se měly pro daný typ ohřívače vody měřit podle jednotných EU norem, jinak měřené tepelné ztráty ztrácejí vypovídající hodnotu. Pro elektrické zásobníkové ohřívače vody je tato norma EN 60379, pro ohřívače vody s nepřímým ohřevem je platná EN 12897.

Tepelná izolace

S tepelnými ztrátami úzce souvisí tepelná izolace, která zamezujeúniku tepla do okolí. Důležitým ukazatelem pro tepelnou izolaci je její tloušťka a materiál. V současnosti patří mezi materiály s nejlepšími izolačními vlastnostmi tvrdá PU pěna. Zpravidla platí, že čím je tepelná izolace silnější, tím jsou tepelné ztráty nižší.

Množství smísené vody s teplotou 40°C

Tento údaj popisuje, kolik vody s teplotou 40 °C je možné při určitém nastavení termostatu (většinou 60 °C) z ohřívače vody vypustit bez toho, aby byla voda dohřívaná. Voda s teplotou 40 °C je nejčastěji využívaná při sprchovaní či koupaní. Na jedno osprchování se standardně udává spotřeba teplé 40 °C vody od 30 - 50 litrů. Díky tomuto údaji je možné si vybrat správný objem ohřívače vody a vyhnout se tak zbytečnému přehřívání velkého objemu vody. Což opět pomáhá ušetřit finance.

Objem ohřívače vody

Při stanovení objemu ohřívače vody je potřeba zohlednit počet osob, které ho budou využívat, samotné využití a vzdálenost ohřívače vody od odběrného či odběrných míst.

  • počet osob - je potřebné počítat s 30 - 50 l vody s teplotou 40 °C pro osprchování jedné osoby.
  • využití - v případě, že se v domácnosti používá vana, musí být zohledněný její objem v litrech vody s teplotou 40 °C.
  • vzdálenost od odběrného místa - v případě dlouhých vodovodních vedení je potřebné zohlednit tepelnou ztrátu potrubí.

Při zvážení těchto doporučení a po odhadu současné i budoucí situace v domácnosti, do které ohřívač kupujete, se pravděpodobně nedopustíte omylu, když budete vycházet z následující tabulky:


Další výpočty můžete provádět sami pomocí naší výpočtové pomůcky - Výpočtový program