Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technický předpis: Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů na veletrhu Pragotherm

Na základě upozornění členů Cechu instalatérů ČR, že stále častěji dochází k haváriím na nově provedených vnitřních vodovodech, rozhodlo se společenstvo - Cech instalatérů ČR - řešit tuto situaci nejprve upozorněním Českému normalizačnímu institutu, aby zajistil revizi normy ČSN 73 6660. Podle požadavků této normy totiž nebylo možné tlakovou zkoušku provést.

Instalatérské firmy většinou tlakové zkoušky neprováděly tak, aby se mohly zjistit nedostatky provedení a přejímka byla spíše formální, neboť technický dozor nemívá kvalifikaci pro posouzení kvality provedení vnitřního vodovodu.
Proto se rada cechu instalatérů rozhodla, že kromě upozornění na nedostatek v ČSN 73 6660 vydá vlastní podrobný technický předpis označený TPW W 660-1 – Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, který může sloužit jak pro instalatérské firmy, tak pro přejímající pracovníky technického dozoru investora.

Zpracovatelem tohoto předpisu je ing. Zdeněk Žabička a technický předpis W 660-1 řeší provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu v souladu se stávající ČSN 73 6660 (změna 2 v této normě již byla provedena) s přihlédnutím k ustanovením ČSN EN 806-2. Předpis uvádí podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou nebo vzduchem a postup provádění tlakových zkoušek v novostavbách, při rekonstrukcích a při opravách vnitřních vodovodů pro různé druhy materiálů. V přílohách předpisu jsou i návrhy doporučených formulářů pro zapsání nejdůležitějších údajů o průběhu tlakové zkoušky.

CI ČR připravuje k tomuto předpisu školení, po jehož absolvování obdrží každý účastník Osvědčení, tj. doklad, že může tlakové zkoušky provádět.

Technický předpis W 660-1 si můžete zakoupit na výstavě Pragotherm či objednat mailem nebo poštou na adrese:
Cech instalatérů ČR
Přívorská 6
181 00 Praha 8
nebo na adrese: cech.instal@volny.cz.

Členům CI ČR je předpis posílán zdarma, ostatním zájemcům bude zaslán na dobírku za cenu 80,- Kč + poštovné.


Komentář redakce:

  • Článek o novém předpisu jsme na TZB-info zveřejnili v březnu 2005. V článku najdete podrobně o obsahu.
  • Novelizace normy ČSN 73 66 60 změnou 2 je již hotova, viz článek z ledna 2006. Nicméně ani v seznamu nových norem ČNI za II/2006 ještě není tato změna zahrnuta.

 
 
Reklama