Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odvodnění kalů z ČOV s dotací

V návaznosti na vyhlášku č. 437/2016 Sb., respektive vyhlášku č. 305/2019 Sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu vzniká otázka, co s kaly na menších ČOV.

Ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 Sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 Sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu nastupuje otázka, co s kaly na menších ČOV. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se budou kaly vozit z okolních obecních ČOV, což přinese zvýšené náklady na odvoz a zpracování kalu od roku 2023. Pro účel snížení těchto nákladů a množství převáženého kalu slouží odvodňovací zařízení AS-DEHYDRÁTOR.

Technologie odvodnění kalů

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 600 EO (může být i spojením menších ČOV z okolí) do 10 000 EO. Konstrukce dehydrátoru je přizpůsobena celému provozu ČOV tak, aby nedocházelo k zanášení a případnému ucpání zahuštěným kalem. Minimalizují se tím nároky na obsluhu a oplachovou vodu. Příkon pohonů dehydrátoru je velmi nízký (0,2–3,75 kW). Dehydrátor je schopen pracovat v nepřetržitém automatickém režimu včetně dávkování chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu jsou minimální (cca 5 min/den).

Díky nízké spotřebě elektrické energie, nízkým nákladům na automatický provoz a obsluhu zařízení, je AS-DEHYDRÁTOR velmi účinný a jednoduchý nástroj na odvodnění kalů ze stávajících ČOV.

Operační program životního prostředí výzva

  • Otevření přijímání žádostí v Q2 2022
  • Výše podpory až 85 %
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné
  • Výzva bude průběžná a nesoutěžní

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Mezi podporované projekty mimo jiné patří následující:

  • zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů,
  • zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
  • zařízení na úpravu odpadů

Nekupujte dehydrátor v pytli

Chcete odvodňovat kal, který vzniká ve vaší čistírně nebo provozu? Chcete se nejdříve přesvědčit, že právě u vás bude zařízení dobře fungovat? Přijedeme s mobilní odvodňovací jednotkou s veškerým příslušenstvím a funkci ověříme přímo u vás. V případě dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat kolegu MSc. Romana Prachaře, e-mail: prachar@asio.cz