Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň 1 den v týdnu.

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020
Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Obce musejí od 1.1.2020 zajistit nádoby na použitý olej nebo tuk z kuchyně

Města a obce přitom mají na výběr, jestli rozmístí nádoby v ulicích nebo zřídí místo na sběrném dvoře. Nějakou možnost ale lidé od Nového roku mít musí.

Legislativní předpisy

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020

Povinnost obce

  • Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)
  • Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).
  • Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

  • speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
  • speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
  • sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Oleje v žádném případě nepatří do kanalizace

Problematika olejů v kanalizaci

Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace.

Použité zdroje:
Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích, tisková zpráva MŽP

 
 
Reklama