Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zajistit skutečně tichou vnitřní kanalizaci?

Využijte aplikaci SoundCheck a volte moderní materiály

Bytové domy, nemocnice, hotely, vícegenerační domy, ale třeba i školy nebo kancelářské objekty. Tam všude může nepříjemně rušit zvuk splachování toalet či hluk protékající vody potrubím. I proto se na některých západních trzích v posledních letech diskutuje otázka úplného odklonu od standardní kanalizace ve prospěch odhlučněných systémů.

V České republice činí podíl odhlučněné kanalizace v nových developerských projektech již 40 %, což ukazuje na snahu přiblížit se standardům západních trhů.Hodnoty hluku, který vzniká v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace, nejsou u nás regulovány žádnými předpisy ani normami. V praxi se proto používají německé směrnice, které uvádějí hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Jedná se o směrnice DIN 4109 a VDI 4100, které nejčastěji zmiňují hodnoty povoleného hluku 30 dB(A). Těchto hodnot lze dosáhnout jak vhodným materiálem, ze kterého jsou vyrobeny trubky a tvarovky, tak i podobou a materiálem instalačních objímek, vlastní koncepcí kotvení potrubí, způsobem provedení instalace kanalizace i prostorově dispozičním rozvržením. Nemalý vliv na hlučnost systému pak mají i objemové průtoky odpadní vody.

Otestujte hlučnost už ve fázi projektu

Velkým pomocníkem při přípravě projektu vnitřní kanalizace může v tomto ohledu být praktická aplikace, která na základě zadaných parametrů nasimuluje hlučnost celého systému. Dle toho pak lze snadno rozhodnout, jaký materiál zvolit. Stačí zadat objem a typ místnosti, pozici kanalizačního systému a odpovídající informace o tvaru potrubí, výšce a průměru. Důležité je také zadání údajů o izolaci potrubí a průtoku, stejně jako o konstrukci stěn, kudy je potrubí vedeno. Jakmile jsou zadány všechny potřebné informace, vygeneruje se detailní report. Spočítaná úroveň hluku je zobrazena v db(A) a mění se současně se změnou každého parametru.

Moderní materiály pro větší ticho

Dříve využívané silnostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem jsou dnes s cílem zajištění co největšího ticha nahrazovány moderními, lehčími a levnějšími trubkami třívrstvé konstrukce z polypropylenu. S dobrým nápadem také přišel výrobce Wavin, který svému odhlučněnému potrubí SiTech+ zvýšil hmotnost o 20 %, a výrazně tím redukoval akustické projevy protékající vody. Nová konstrukce tak umožnila splnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Vnitřní vrstva potrubí navíc zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media a systém nabízí i všechny další výhody plastových potrubních systémů, jako je odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž a tím i nízké náklady.

Dalším materiálem, který dokáže hluk kanalizace utlumit, je Astolan. Ten je využit v systému tiché kanalizace AS+ a vyniká vysokou hustotou. Při montáži tohoto systému se navíc využívá speciálních objímek, jejichž materiálové složení bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž. Při použití vnitřní kanalizace Wavin AS+ spolu se speciálními objímkami Wavin v konfiguraci „low noise“ (1 fixační objímka), je naměřený hluk při rychlosti průtoku 2 l/s 14 dB(A), při průtoku 4 l/s 19 dB(A), což jsou hodnoty daleko nižší, než požaduje výše zmíněná německá norma. V případě využití speciálních objímek Wavin v konfiguraci „no noise“ (1 opěrná, 1 fixační objímka), se pak hodnoty ještě výrazně sníží, a to pod 10 dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

Klidný spánek za minimální náklady

Systémy tiché kanalizace jsou možná nákladnější – v případě průměrného rodinného domu vychází systém běžné PVC kanalizace na cca 7 500 Kč, při použití systému tiché kanalizace jde o částku cca o 3 700 Kč vyšší. V porovnání s celkovými náklady na stavbu jde ale o částku téměř zanedbatelnou. V případě bytového domu nebo hotelového komplexu se cenový rozdíl mezi klasickou a tichou kanalizací pohybuje mezi 40–50 %. Oproti standardním systémům však tichá kanalizace nabízí takový komfort, že se investice rozhodně vyplatí.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...