Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Liniové odvodnění pro pěší zóny a náměstí

V posledních několika letech se stalo oblíbeným řešením odvodňovat rozlehlé zpevněné plochy pouze úzkou štěrbinou, která neomezuje estetické ztvárnění celku. Firma RONN vyrábí a dodává nerezové štěrbiny v kombinaci s polymerbetonovými žlaby umístěnými pod nimi v konstrukci vozovky.

Odvodnění rozlehlých zpevněných ploch se řeší mnoha různými způsoby. V minulých letech používaný systém bodových vpustí přináší komplikace při nedostatečném spádu. Mezi jednotlivými vpustmi vznikají často kaluže, voda se nestačí včas odvézt z povrchu, nebo se díky špatně spádovaným plochám ke vpusti ani nemůže dostat. To se začalo nahrazovat liniovým odvodněním tvořeným povrchovými žlaby s mřížkou, většinou litinovou. Klasické žlaby mají své opodstatnění. Vizuálně lze snadno kontrolovat zanášení a žlaby lze po vyjmutí krycí mřížky dobře čistit. Někdy ale litinové nebo ocelové krycí mřížky nemusí korespondovat s estetickými nároky architektů, zvláště při použití kamenné dlažby.

V posledních několika letech se stalo oblíbeným řešením odvodňovat tyto plochy pouze úzkou štěrbinou, která neomezuje estetické ztvárnění celku. Firma RONN vyrábí a dodává nerezové štěrbiny v kombinaci s polymerbetonovými žlaby umístěnými pod nimi v konstrukci vozovky.


Nerezová štěrbina na povrchu široká pouze 15 mm je kónicky zkosená tak, že se směrem dolů mírně rozšiřuje. Omezuje se tak možnost zapříčení propadnutých větších nečistot. Profil Omega s přeložením na vnější straně umožňuje těsné položení dlažby až ke hraně. Štěrbinové kryty jsou buď centrované na střed žlabu, nebo k jeho kraji. Podle toho, jestli je odvodnění umístěno uprostřed plochy, nebo například k fasádě. Tam je vhodné použít boční štěrbinu. Výška standardně dodávané štěrbiny bez žlabu je 10 cm a její velikost a další parametry lze uzpůsobit konstrukčním požadavkům.

Žlaby pod štěrbinovým krytem se používají v šířce 100 nebo 150 mm s dostatečnou kapacitou. Lze volit plynulý spád dna 0,5% a různé hloubky. Zvolením vhodného žlabu se zajistí plynulý odtok dešťové vody i při přívalových deštích. Žlaby z polymerbetonu se instalují do betonového lože a spojování UNILINK® umožňuje snadnou montáž.

Čištění žlabů a jejich kontrola je zajištěna čistícími kusy a systémovými vpustmi.

Pokud jsou revizní kusy umístěny v dostatečném množství, lze žlab pod štěrbinou snadno vyčistit, nejčastěji tlakovou vodou. Horní přístupová část revizní šachty, většinou vyplněná stejným materiálem jako okolní plochy, se jednoduše vyjme hákem.

Nerezové štěrbinové kryty s polymerickými žlaby určené převážně pro odvodnění veřejných ploch dodávala firma RONN DRAIN COMPLET s.r.o. nejen na řadu staveb v České a Slovenské Republice, ale nerezové štěrbiny byly dodány také na stavby v Německu, Lucembursku nebo Belgii. V loňském roce to byly stavby např. pěší zóna Karlovy Vary, Moravské náměstí v Brně, Ústředí České spořitelny v Praze na Pankráci. Firma RONN dokáže komplexně vyřešit odvodnění povrchu od návrhu, přes projekt až po konečnou instalaci s ohledem na různorodé požadavky investora či architekta, při zachování hlavní funkce, a tou stále zůstává spolehlivé odvedení dešťových vod z povrchu.


Bližší informace na http://www.ronn.cz/produkty/sterbinove-zlaby-s-ocelovym-krytem/
nebo na telefonním čísle 841 111 128.
MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Firma nabízí - odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, odlučovače ropných látek a tuků, ...