Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nádrže - zásobníky na dešťovou vodu

Důvody k pořízení nádrže na dešťovou vodu mohou být různé. Pro někoho ekologické, protože si uvědomuje důsledky plýtvání pitnou vodou, pro jiného čistě pragmatické, protože trendy vývoje cen vodného a stočného jsou evidentní. Nejčastějším důvodem v poslední době bývá nemožnost připojení na veřejnou kanalizaci, buď z důvodu její absence, nebo pro regulační opatření správce kanalizací.

Kromě akumulace je další možností, jak naložit s dešťovou vodou, její prosté zasáknutí. To však nemusí být vždy reálné, například v okolí Prahy má 96% rozvojových lokalit nevhodné vsakovací podmínky. V takovém případě je akumulace a následné čerpání vody pro potřeby domácnosti prakticky jediným možným řešením.

Pro celoroční provoz jsou určeny podzemní zásobníky instalované včetně veškerých přívodů a filtrace v nezámrzné hloubce. Nejběžnějšími materiály použitými k jejich výrobě bývají plast, beton, nebo jejich kombinace. Na trhu je velké množství svařovaných plastových nádrží určených k obetonování. Jejich montáž ale vyžaduje dodatečné náklady ve formě armování, bednění a betonu, významným handicapem je velká pracnost a časová náročnost instalace.

Pokud zavítáte na západ od našich hranic, nelze přehlédnout na dvoře snad každých stavebnin nádrž vyhlížející jako "ponorka". Tudy se zřejmě bude ubírat trend i u nás, jedná se o monolitické samonosné plastové nádrže, které se instalují velmi snadno, bez obetonování! Masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svárů zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost, nádrže jsou pojízdné osobními auty. Na našem trhu jsou takové nádrže k dostání například pod označením Columbus (3700 l až 6500 l) nebo Cristall (1600 l nebo 2650 l). Záruka je poskytována na dobu 15-ti let, životnost je však prakticky neomezená, protože plast je v zemi chráněn jak před povětrnostními vlivy, tak před UV zářením.

Speciálně konstruovaná nádrž ve tvaru prstence nese označení Rondus (2000 l nebo 3000 l). Uplatní se v místech s vysokou hladinou spodní vody, velkou stabilitu vykazuje také v jílovitých půdách a v neposlední řade může být s výhodou použita ve skalnatém terénu, kde díky jejímu nízkému profilu není třeba kopat tak hlubokou jámu.

Vynikajícího poměru cena/objem dosahuje novinka letošního roku - Duo-Tank (5300 l). Ekonomické výhodnosti je dosaženo svařením dvou nádrží Cristall 2650 l, při jejichž výrobě je použita relativně "malá" forma a další úsporou oproti dvěma samostatným nádržím je společná šachtová kopule s poklopem, umožňující vstup. Výhodou této nádrže je také skutečnost, že při relativně velkém objemu nevyžaduje tak hluboký výkop, jako např. nádrž Columbus.


 


Podrobnosti o nádržích, filtračních zařízeních, čerpací technice a mnoho dalších informacích najdete na stránkách www.destova-voda.cz, kde je k dispozici také kalkulátor - průvodce, určený k nalezení optimálního řešení nakládání s dešťovou vodou podle Vašich potřeb.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...