Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využívejte efektivně dešťovou vodu pomocí přečerpávače WILO-RAIN3

Dešťový přečerpávač WILO-RAIN3. WILO představuje novinku v oblasti využívání dešťové vody – kompaktní automatické zařízení WILO-RAIN3, v současné době dostupné za zvýhodněnou cenu v rámci sezónní akce DOMESTIC 2020.

Zařízení slouží pro zásobování objektů dešťovou užitkovou vodou z akumulační nádrže, např. pro splachování toalet nebo zalévání zahrad, a při jejím nedostatku automaticky přepíná na odběr z vodovodního řadu. Pitná voda je do systému dodávána přes přerušovací nádrž, jak požaduje ČSN 1717 a nehrozí tak kontaminace pitné vody v řadu.

Obrázek 1 – Dešťový přečerpávač Wilo – RAIN3
Obrázek 1
Dešťový přečerpávač Wilo – RAIN3

Zařízení funguje na principu vodárny, díky tlakovému snímači rozpozná řídicí jednotka odběr vody a spustí čerpadlo. Zařízení je vybaveno mnohými senzory a funkcemi zajišťujícími nepřetržitý a spolehlivý provoz. Díky tlakovému čidlu v akumulační nádrži zařízení samo měří množství zbývající vody a při jeho nedostatku přepne na odběr z řadu, aniž by byla dodávka přerušena nebo došlo k zavzdušnění potrubí, zároveň umí čerpadlo ochránit před chodem na sucho. Přerušovací nádrž je vybavena čidlem přepadu a v případě jeho přetečení nebo jiné poruchy spustí akustickou a optickou signalizaci.

Pro různé velikosti objektů je zařízení dodáváno ve třech výkonových variantách s tlakem až 4,5 bar a průtokem až 6,5 m3/h. Snadné ovládání díky LCD displeji s jednoduchým menu a intuitivním nastavením nabízí přehled o stavu systému včetně historie provozních hlášení. Zařízení je určeno k montáži na zeď a díky variabilitě napojení jednotlivých přípojek usnadňuje instalaci ve stísněných prostorách. Čerpadlo je instalováno na silent blocích, což zamezuje přenosu vibrací a zajišťuje tichý chod. Pro překonání tlakových ztrát v případě větší vzdálenosti akumulační nádrže od zařízení, lze použít podávací čerpadlo spínané řídicí jednotkou RAIN3


Komponenty:

  1. Připojení k vodovodnímu řadu
  2. Snímač hladiny vody v nádrži
  3. Výtlak dešťové/užitkové vody
  4. Připojení sací hadice z nádrže na dešťovou vodu
  5. Odvod bezpečnostního přepadu
  6. Wilo-RAIN3
  7. Rozvody dešťové/užitkové vody
  8. Nádrž na dešťovou vodu


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...