Padesátimilionová dotace přispěje k oživení zeleně v obcích a městech

Datum: 9.12.2017  |  Organizace: Státní fond životního prostředí  |  Zdroj: Tisková zpráva

Dobrý stav a údržba zeleně v intravilánu obcí mají významnou estetickou i rekreační funkci, ale zcela zásadní je jejich přínos ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšení půdních i klimatických podmínek, přispívají k zadržování vody v krajině i zachování biodiverzity.

Podél všech komunikací v SolarCity jsou průlehy.  Foto J. Vítek.
Podél všech komunikací v SolarCity jsou průlehy. Foto J. Vítek.

Obnova zeleně a vodních prvků ve městech a obcích patří k tradičně velmi žádaným a využívaným projektům z národních zdrojů. Enormní zájem potvrdila i minulá dotační výzva probíhající do února tohoto roku, kde bylo k dispozici 40 milionů. Téměř stovka žadatelů především z malých obcí do 500 obyvatel požadovala celkem 52 milionů korun. V nové výzvě se proto alokace navýšila ze 40 na 50 milionů korun.

„Smyslem dotací je motivovat žadatele, aby zvyšovaly podíl zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v nových oblastech, tak i v původní zástavbě. Jako novinku jsme zařadili i podporu pro pásy izolační zeleně. Ty tvoří jakýsi přírodní „filtr" oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívají tak ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Je to náš další příspěvek k boji za zlepšení stavu životního prostředí ohroženého zejména dopravou," upřesňuje k aktuální výzvě ministr Brabec.

Kromě izolační zeleně se dotace zaměří na oživení alejí, parků, lesoparků, odpočinkových a jiných veřejně přístupných prostranství, ale i cest a pěšin z přírodních materiálů, mostů a souvisejícího mobiliáře. Na příspěvek se mohou těšit i projekty, které přispějí k zadržení vody a boji se suchem. Mezi ně patří například výměna zpevněných či betonových ploch za nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod, nebo vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

O dotaci mohou požádat jak města a obce, tak fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Přijít si mohou až na 2 miliony korun v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel, u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 procent z investičních nákladů.

„Tato výzva je šitá na míru především malým obcím, které nedosáhnou na dotace z evropských fondů. Větší obce mohou primárně využít podporu z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na počátek příštího roku," dodává ředitel Petr Valdman.

Žádosti o poskytnutí podpory se přijímají od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat projekty musí žadatelé do konce roku 2022.

Zpráva byla redakčně zkrácena, plné znění viz zdroj.

a další články v rubrice Dešťová voda na TZB-info
 

Hodnotit:  

Datum: 9.12.2017
Organizace: Státní fond životního prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partner - Dešťová voda

logo MEA

Partneři - Voda, kanalizace

logo RAYCHEM
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo WILO
logo NICOLL ČR
logo ASIO
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.