Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Koupací biotopy - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání

Předností koupacích jezírek je lepší pocit z koupání a nižší náklady na údržbu. Koupací biotopy mohou být vybudovány u rodinných domů, ale nižší náklady na údržbu koupacího biotopu jsou důležité i pro obce, které vybudování hradí z dotací. Pokud by z dotace vybudovaly bazén, na provoz by neměly finance.

Majitelé rodinných domů s bazény záhy zjistí, že údržba bazénu je velmi náročná jak časově, tak finančně. Navíc mnozí citlivější jedinci koupání v chemicky ošetřované vodě dost těžko snášejí. Existuje tedy vůbec nějaká cesta pro ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání? Existuje. Koupací biotopy. Předností je lepší pocit z koupání, které se blíží koupání v přírodě, nižší náklady na údržbu.

Právě výrazně nižší náklady na údržbu jsou důležité i pro obce, protože zatímco na výstavbu se peníze z různých fondů a dotací jakžtakž sehnat dají, údržba padá plně na jejich bedra. Navíc se takové zařízení dá využít celoročně, protože v zimě slouží jako kluziště. Obce, kde už jsou tato koupaliště v provozu, potvrzují, že tam lidé chodí mnohem radši než do klasických bazénů. U větších realizací stačí pro čisticí část vyčlenit 40 % plochy, na koupání pak zbývá 60 %.

Podívejte se na nový přehled trhu Koupací biotopy

Dva příklady využití koupacích biotopů ve městech:

Přírodní biotop Bantice

V červnu 2009 byl v obci Bantice otevřen druhý biotop v České republice. Přírodní koupaliště bez chemie s víceúčelovým hřištěm i občerstvením nabízí výborné koupání s vyváženým přírodním systémem, který využívá biologické funkce rostlin.

Zdroj vody pro koupací biotop: studna, pro zázemí veřejný vodovod.

 

Přírodní koupací biotop sestává:

  1. Vlastní koupací vodní plocha (dále jen bazén) pravidelného obdélníkového tvaru je tvořen betonovou konstrukcí tl. 30 cm. Bazén je rozdělen na zónu pro neplavce s hloubkou vody 90 cm a na zónu pro plavce s hloubkou vody 160 cm. Celý prostor je vystlán geotextilií a folií PVC 1,5 mm. V zóně pro neplavce, brouzdališti a na schodišti je položena betonová dlažba tl. 5 cm. Pro vstup do vodní plochy jsou vybudovány schodiště do zóny pro neplavce a dvoje nerezové schůdky do zóny pro plavce. Součástí bazénu je brouzdaliště osmiúhelníkového tvaru s hloubkou vody 40 cm.

  2. Filtrační zóna slouží k biologickému čistění vody. Filtrační zóna je vyložena geotextilií a izolována fólií PVC 1,5 mm. Ve filtrační zóně jsou uloženy trubní rozvody, perforované trubky, zeolitové filtrační substráty, praný kačírek frakcí 4-8, 16-22, 22-125 mm a jsou osázeny vodními rostlinami. V horní vrstvě jsou uloženy elektrody na sycení vody kyslíkem elektrolýzou.

  3. Břehová zóna má především okrasnou funkci a je v ní uloženo podvodní sání.

  4. V provozním objektu jsou umístěna čerpadla a filtry. Systém je doplněn třemi hladinovými skimmery, zařízením pro spodní sání vysavači a zařízením pro odsávání z filtračních substrátů.

  5. Cirkulace vody je založena na dvou na sobě nezávislých okruzích. První okruh zajišťující biologické čištění vody tvoří čerpadlo (KAP 250), které saje z podvodních sání uložených pod štěrkem v břehové zóně a skimmeru v brouzdališti. Voda je vytlačena do perforovaných trubek uložených na dně filtrační zóny a prochází vzhůru jednotlivými vrstvami filtračních materiálů a sycena kyslíkem vyprodukovaným elektrolýzou. Do bazénu proudí vyčištěná voda prostupem ve zdi. Cirkulační obrátka objemu bazénu při plném výkonu je 24 hod. Před sezónou je biologický filtr odpojen od bazénu a aktivován po dobu 6 týdnů. Aktivace spočívá v čerpání vody čerpadlem (SW 12) ze šachty umístěné ve filtrační zóně a vytlačení vody do filtračních trubek. Průtok filtrací v této době je 12 m3/hod.

    Po sezóně je cirkulace omezena, v zimě odpojena úplně.

    Druhý okruh který slouží pro odstranění hladinového znečištění tvoří čerpadlo (SW 24), které saje ze dvou skimmerů uložených ve výklencích ve stěně bazénu a podvodního sání uloženého pod štěrkem v břehové zóně. Ve skimmerech jsou uložena sítka na hrubé nečistoty. Voda je vytlačena do dvou filtračních nádob (Saphir 500), kde jsou zachyceny jemné nečistoty. Voda se vrací do bazénu chrličem a pramenným kamenem.
 

Přírodní koupací biotop Kovalovice

První přírodní koupací biotop v ČR byl zbudován za cca 5,5 mil Kč, v dalších letech hodlá obec areál doplňovat o hřiště na beach volejbal a minigolf, dětské prolézačky, provozní budovu s restaurací a příjezdovou komunikaci. Délka výstavby je závislá na finančních možnostech obce.

 
 

Výstavba koupacího biotopu Kovalovice (další fotografie a ve větším měřítku)