Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody

Teplá voda představuje ideální prostředí k množení bakterií. K němu může docházet zejména v zásobnících teplé vody. Firma Junkers nabízí regulace s funkcí tepelné desinfekce, díky níž lze bakterie v teplovodním systému eliminovat.

Voda v zásobníku TV je kotlem ohřívána a udržována na uživatelem nastavené teplotě. Jakou teplotu ale zvolit? Pokud je trvale vyšší než 60 °C, může docházet k zbytečným tepelným ztrátám a zanášení zásobníku vodním kamenem. Při nižších teplotách, může v zásobníku TV docházet k rozmnožení bakterií. Ty jsou také jedním z důvodů, proč se teplá voda neoznačuje jako pitná, ale užitková. Nejznámějším zástupcem bakterií, které se v teplé vodě mohou množit, je legionella pneumophila. Ta není pro zdravého člověka nebezpečná, ale u oslabených jedinců může způsobit vznik infekce a onemocnění. Proto například v nemocnicích, lázních a hotelech věnují omezení výskytu této bakterie ve vodovodním systému velkou pozornost.

Vodní bakterie v domácnostech

Vodní bakterie se mohou množit i v menších objektech, zejména tam, kde dochází k nepravidelnému nebo malému odběru teplé vody. Ideální podmínky pro množení legionelly najdeme například v zásobnících teplé vody nebo vodorovném vodovodním potrubí.

Účinným způsobem, jak proti vodním bakteriím bojovat, je takzvaná termická desinfekce neboli krátkodobé zvýšení teploty vody ve vodovodním systému. Dnešní moderní kotle umožňují provádět termickou desinfekci automaticky. Princip je jednoduchý: Při aktivaci této funkce kotel automaticky (například 1krát týdně) „přehřeje“ vodu v zásobníku po dobu 35 minut na 70°C a to bez ohledu na uživatelem nastavenou teplotu vody v zásobníku. Například u sestav závěsných kotlů Junkers CeraclassExcelence a kondenzačních Cerapur/Cerasmart s připojenými nepřímo vyhřívanými zásobníky TV tuto funkci přímo zabezpečují připojené regulace - prostorová FR 110 nebo ekvitermní FW100, FW 200 a FW 500. Jejich prostřednictvím lze celý proces spustit ručně, nebo naplánovat automaticky.


Použití termické desinfekce

Funkce „Termická desinfekce TV“ je na těchto regulátorech z výroby nastavena jako“aktivní“. Uživatel si ale může zvolit čas, kdy má termická desinfekce proběhnout. Jak upozorňuje Martin Pavlata, marketingový manažer firmy Junkers: „Doporučujeme nastavit pravidelný plán tak, aby termická desinfekce probíhala mimo čas využívání teplé vody. Tím se sníží nebezpečí opaření například při mytí rukou.“

Další možností, jak zabránit množení bakterií v zásobníku teplé vody je nastavit její teplotu trvale na vysokou teplotu (například 70°C). Jak ale upozorňuje Pavlata, „při trvale nastavené teplotě vody v zásobníku dochází k vyšším tepelným ztrátám a vzhledem k objemové roztažnosti také k zatěžování materiálů.“ To zvyšuje provozní náklady. Uživatel navíc takto horkou vodu prakticky nevyužije a při odběru jí ředí studenou. „Takové řešení je zbytečné - pro eliminaci bakterií je pravidelná termická desinfekce zcela dostačující,“ dodal Pavlata.

Účinnost termické desinfekce můžeme zvýšit termickým desinfikováním potrubí k odběrnému místu, což můžeme provést odpuštěním vody po dobu několika minut. Pokud je systém provozován s cirkulací TV proběhne tato desinfekce automaticky. Značka Junkers věnuje pozornost nejen úsporným řešením ohřevu a technickým parametrům svých výrobků, ale dbá také na zajištění hygienického komfortu při jejich používání.


Schéma č. 1: Regulace FW200 zvládá řídit několik topných okruhů. Na schématu prostřednictvím rychlomontážní sady HW2-U/G-3H s elektronicky řízenými čerpadly a zabudovaným IPM2 modulem řídí směšovaný a nesměšovaný topný okruh, program ohřevu TV v zásobníku, i pravidelné ohřívání TV v zásobníku na zvýšenou teplotu 75-80°C (ochrana proti Legionelle) a časový program pro cirkulační čerpadlo TV. To zajišťuje nezávadnost teplé vody i na odběrných místech, která jsou umístěna ve větší vzdálenosti od zdroje. (Zdroj: Junkers)

PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS


Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.