Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Desinfekce vnitřního vodovodu oxidem chloričitým a její vliv na kvalitu trubek

Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, ne chlorem. Při reakci s vodou vzniká zbytkový chlor, ve vodě je pak jako plyn, kyselina nebo chlornanové ionty. Při pH pitné vody 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem s vlivem na potrubí z plastů i kovů.

Komentář autorky na úvod:
Tímto bych ráda reagovala na článek Ing. Žabičky ze dne 21. 11. 2011: Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie. V článku je citováno vyjádření firmy Wavin Ekoplastik, které jsem zaslala na žádost zákazníka pro zcela konkrétní případ. Jednalo se o rekonstrukci vnitřního vodovodu v nemocnici a již předem se zákazník zajímal o možný vliv desinfekce chlordioxidem na materiál trubek, v tomto konkrétním případě trubek z polypropylenu (PPR). Článek vyznívá v neprospěch samotného polypropylenu, což představuje zjednodušený a zkreslený pohled na problematiku vlivu chlordioxidu na materiál trubek.

Oxid chloričitý – chlordioxid je silné oxidační činidlo, a oxidační činidla snižují životnost jak plastových – zejména polyolefinických, tak kovových materiálů.
Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, nikoli chlorem (oproti klasické chloraci a chloraminu). Při reakci s vodou vzniká zbytkový (volný) chlor, který se ve vodě vyskytuje buď jako plyn (Cl2), jako kyselina chlorná (HOCl) nebo jako chlornanové ionty (OCl). Tyto tři formy existují současně, jejich poměr závisí na pH a teplotě vody.

Obr.1: Vliv hodnoty pH na formy volného chloru ve vodě 25 °C [1]
Obr.1: Vliv hodnoty pH na formy volného chloru ve vodě 25 °C [1]
 

Pro pitnou vodu je povolená hodnota pH 6,5–9,5. Při pH 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem, se zvyšující se hodnotou pH se naopak zvyšuje množství chlornanových iontů OCl, které jsou naopak oxidačním činidlem slabým. Pro zjištění vlivu chlordioxidu na materiál trubek je důležitou hodnotou nejen koncentrace volného chloru, ale i pH vody. Tyto vlivy zahrnuje index ORP – oxidačně redukční potenciál vody, ten s rostoucím pH klesá (nejvyšší ORP má kyselina chlorná)

Obr.2: Závislost ORP na hodnotě pH pro různé hodnoty volného chloru [2]
Obr.2: Závislost ORP na hodnotě pH pro různé hodnoty volného chloru [2]

Životnost plastových materiálů je udávána pro danou teplotu a tlak vody (pro rozvody teplé vody je požadována minimálně 50letá životnost pro teplotu vody 60 °C a tlak 10 barů). Hodnoty životnosti trubek pro vodu osahující chlordioxid nejsou k dispozici, znamená to mnohá měření nejen pro různé koncentrace chlordioxidu, ale i pro různé hodnoty pH vody. První opatrné odhady udávají „bezpečné“ hodnoty ORP 650–700 mV pro polypropylen v kombinaci s teplotou vody 60 °C (ORP 650 mV se pokládá dostatečné pro desinfekci). Při přepočítání ORP 650 mV pro pH 7,4 vychází max. koncentrace chloru 0,2 mg/l, pro pH 8 pak 0,5 mg/l.

Současná legislativa: Vyhláška MZd 409/2005 uvádí chlordioxid jako jeden ze schválených biocidů pro dezinfekci pitné vody. Vyhláška MZd 293/2006 (náhrada za 252/2004) udává limitní hodnotu chlordioxidu pro teplou vodu 0,8 mg/l. Tento limit je nutné dodržet na výtoku, dávkování může být (a zpravidla je) vyšší. Při použití chlordioxidu pro krátkodobou dezinfekci (tj. při prvním použití, nebo když je detekováno mikrobiologické znečištění) není životnost trubek nijak markantně ovlivněna, problém nastává s nyní stále více používanou kontinuální dezinfekcí.

Plně souhlasím s názorem, že již ve stádiu projektu je nutné řešit výběr materiálu v kontextu s budoucím režimem provozování vodovodu, tj. zvážit i to, jakým způsobem bude prováděna desinfekce.

Literatura

  • [1] EDSTROM INDUSTRIES, Forms of Chlorine in Water, Waterford, Wisconsin(USA) (Firmenschrift 4230-MI4148/9-94)
  • [2] Bradley, S.:McPherson, L.:“The Use of Oxidation Reduction Potential (ORP) in the Trstiny of Plastic Pipe in Hot Water with Chlorine“, Proceedings of Society of Plastics Engineers, Annual Meeting, Atlanta, May (1998)
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...