Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 platná do 5.5.2011

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

Položka Druh potřeby vody Směrné číslo
roční potřeby vody
[m3]
I. Bytový fond
 
  byty
na jednoho obyvatele bytu
 
1. v domech pouze s výtoky 16
2. v domech pouze s výtoky a společnými WC 25
3. je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu) 31
4. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva 41
5. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem 46
6. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový kout nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody 56
 
7. rekreační chaty
na jednoho obyvatele rekreační chaty
spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána
 
 
II. Veřejné budovy
(kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studenstské koleje)
 
  kancelářské budovy
na jednoho změstnance
 
8. v budově pouze s výtoky a WC 12
9. v budově s umyvadly, WC a centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery 16
 
  školy
na jednu osobu (žáky, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dní
 
10. v budově pouze s výtoky 3
11. v budově pouze s výtoky a WC 6
 
  mateřské školy s denním provozem
na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)
 
12. v objektu pouze s výtoky a WC 4
13. v objektu s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování 16
 
14. družina mládeže (pouze s výtoky a WC)
na jednu osobu včetně zaměstnanců
4
 
  internáty, učňovské domovy, studentské koleje
na jednu osobu včetně zaměstnanců
 
15. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování 30
16. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní
ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu
40
 
III. Hotely, penziony a ubytovny
 
  hotely a penziony s restaurací
na jedno lůžko
 
17. v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu (sprchu) s teplou vodou 200
18. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě
v případě, že hotel nebo penzion má bazén, saunu, fitnes centrum, připočte se na jednotlivá zařízení množství podle objemu bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu obměňované vody, u saun a fitnes centra podle jejich kapacity
60
 
19. hotely a penziony bez restaurace
na jedno lůžko
v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu
160
20. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě 40
 
21. ubytovny
na jedno lůžko
v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu
60
22. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě 20
23. v budovách pouze s výtoky 14
 
IV. Zdravotnická a sociální zařízení
 
24. zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace
(umyvadla, WC)
na jednoho zaměstnance
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru


18
2
25. jesle s denním provozem
(WC, kuchyň, umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování)
na jednoho zaměstnance
na jedno lůžko18
12
 
  lékárny
(WC, umyvadla)
na jednoho zamětnance
 
26. s destilačním přístrojem 30
27. bez destilačního přístroje 20
 
28. hygienicko-epidemiologické stanice
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstance
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru


20
4
29. zubní střediska s celoročním provozem
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstance
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru


38
2
 
  očistné lázně s celoročním provozem  
30. vanová lázeň na jednu koupel 0,24
31. sprchová lázeň na jedno sprchování 0,12
 
V. Kulturní a osvětové podniky
 
32. kina a divadla s celoročním provozem
(WC, umyvadla)
na jedno sedadlo při jednom představení denně
0,6
33. klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti
(WC a umyvadla k dispozici)
10
34. přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(WC a umyvadla k dispozici)
na jednoho stálého zaměstnance
na jednoho návštěvníka v denním průměru


20
2
 
VI. Provozovny, prodejny a výrobny
 
  pohostinství - restaurace
(WC, umyvadla)
na jedenoho zaměstnance v jedné směně
 
35. kde je jen výčep 30
36. kde je výčep a podávání studených jídel 50
37. kde je výčep a podávání studených a teplých jídel 80
38. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
(připočítává se k položkám 35 - 37)
za jednu směnu ročně
450
39. jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží
(WC, umyvadla)
na jednoho strávníka v denním průměru
6
40. závodní kuchyně a jídelny
(WC, umyvadla)
na jednoho strávníka v denním průměru
12
 
  provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
na jednoho zaměstnancce v jedné směně
 
41. pouze s výtoky 6
42. s výtoky a WC 12
43. s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) 20
44. s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou 30
45. s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.) 40
46. samostatné prádelny (zakázkové)
na 1g vypraného prádla (tzv. technická voda)
na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41 - 45
6
 
  holičství a kadeřnictví
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
 
47. v pánské provozovně bez bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru apod.) 16
48. v pánské provozovně s přípravou teplé vody 40
49. v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody 48
50. v dámské provozovně s přípravou teplé vody 60
 
51. fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců
(WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)
na jednoho výrobního zaměstnance
na jednoho nevýrobního zaměstnance
v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuální technický výpočet spotřeby vody
200
16
 
52. potravinářské prodejny
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně
20
 
53. prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
na 100 kg prodaných živých ryb


20
34
 
54. prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na veřejném prostranství
na 100 kg živých ryb
6
 
55. ostatní prodejny a sběrny služeb
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
16
 
56. potravinářské výrobky místního významu, jako řeznictví, výroba uzenin, salátů apod.
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení
36
 
VII. Hospodářská zvířata a drůbež
 
  hospodářská zvířata
na jeden kus
 
57. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36
58. býk 18
59. tele, ovce, koza, vepř 6
60. prasnice 8
61. kůň 14
62. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1
  drůbež na 100 kusů  
63. slepice, perličky 11
64. husy, kachny, krůty 36
 
VIII. Různé
 
65. zahrady okrasné nebo osázené zeleninou
na 100 m2
16
66. zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané
na 100 m2
4
67. osobní auto užívané pro domácnost
(stříkání a umývání)
2
68. osobní auto užívané pro podnikání
(stříkání a umývání)
10
69. autobus nebo nákladní auto
do tří tun nosnosti
(stříkání a umývání)
60
70. autobus nebo nákladní auto
nad tři tuny nosnosti
(stříkání a umývání)
80
 
 
Reklama