Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový program KSB na výběr čerpadel

Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.

Program vybere výrobky splňující základní zadání uživatele (průtok, dopravní výška, čerpané médium, konstrukční typ apod.) a seřadí je podle kritérií, které jsou pro něj rozhodující: například dle ceny čerpadla, účinnosti, nákladů na spotřebu energie nebo sacích schopností. Tímto způsobem si uživatelé rychle a jednoduše vyberou vhodné řešení. Kromě standardních výrobků s identifikačními čísly lze vybrat i konfigurovaná čerpadla s řadou individuálních úprav, například stočení oběžného kola, materiálové varianty, speciální provedení motorů či ucpávek. K vybraným čerpadlům lze samozřejmě vytisknout nebo stáhnout odpovídající dokumentaci. Pro mnoho konstrukčních řad jsou k dispozici obrázky pro CAD-programy.

EasySelect obsahuje i řadu pomocných programů, například výpočet ztrát v potrubí, výpočet požadovaného průtoku přečerpávacích stanic fekálií a záměnné listiny s čerpadly jiných výrobců.

Program je dispozici pro všechny anonymní zájemce on-line na www.ksbpumpy.cz, a sice v 18 jazykových verzích včetně češtiny. Během krátké doby vyjde i off-line verze jako DVD.

Firemní zákazníci KSB se mohou přihlásit jako registrovaní uživatelé, čímž dostanou k dispozici i cenové údaje a mohou si uložit přednastavení programu na výběr určité kategorie čerpadel (médium, konstrukční typ, oblast použití), které pak není třeba opakovaně zadávat. Také si mohou vybrané výrobky ukládat na serveru KSB a později se k nim vracet pro případné další úpravy či přesun do nákupního košíku webshopu KSB.


Ilustrace: Program na dimenzování čerpadel „EasySelect“ společnosti KSB

Program je unikátním produktem zejména po stránce šíře aplikací a variant výběru. K dispozici je například výběr z několika set druhů kapalin, pro která program automaticky vezme v úvahu jejich fyzikální vlastnosti a zohlední při výběru vhodného čerpadla. Zároveň však, nemá li uživatel čas nebo odborné znalosti na porovnání různých možností, lze ponechat výběr na programu samotném a zadáním jen několika nutných údajů se rychle dostat k cíli.