Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kamstrup Valve

Rok 2018 přinesl pro segment vodárenství významnou inovaci: Dánská společnost Kamstrup, která je světově uznávaným výrobcem velmi přesných měřičů pro vodárenský a teplárenský průmysl, ve druhém pololetí představila a uvedla na trh svůj nový produkt, automatický ventil Kamstrup Valve.

Co bude nový přístroj umět? Automatický ventil Kamstrup Valve je určen pro použití s populárními a velmi přesnými ultrazvukovými vodoměry MULTICAL® 21 a flowIQ2101. Ventil se montuje na jejich výstup, přičemž montáž sama je snadná a rychlá, neboť ventil může být montován v různých úhlech a polohách tak, aby čitelnost jeho displeje byla co nejlepší. Stejně jako vodoměry Kamstrup, i Kamstrup Valve lze používat i v zatopených vodoměrných šachtách.

Hlavní funkcí nového automatického ventilu je částečná či úplná regulace dodávek vody, prováděná okamžitě a “na dálku”. Kamstrup Valve tak lze použít například pro zrušení dodávky vody těm odběrným místům, která za odběr neplatí. Stejně tak najde Kamstrup Valve využití v situacích, kdy je nutné dodávku vody z nejrůznějších důvodů jen dočasně přerušit. Dodávku vody zvolenému odběrateli lze pomocí ventilu Kamstrup Valve vypnout úplně nebo jen částečně omezit (částečné omezení se týká případů, kdy je nutné spotřebu vody omezit například z legislativních důvodů). Pro částečné omezení může ventil být buď otevřen méně, aby byl objem dodané vody menší, nebo může ventil odběr vody umožňovat jen v předem stanovených časových úsecích dne.

Jak již bylo zmíněno, ventil Kamstrup Valve mohou pracovníci vodárenské sítě ovládat pomocí osvědčeného systému READy, který je používán například k dálkovým odečtům vodoměrů a s nímž Kamstrup Valve komunikuje prostřednictvím sběrnice wireless M-Bus. Díky použití READy není k ovládání ventilu potřeba žádná součinnost odběratele a veškeré změny v nastavení ventilu lze provádět takřka okamžitě. Ventil je opatřen displejem, který uživateli poskytuje informace o pozici, v níž se ventil nachází a o módu, v němž funguje. Pomocí dotykového displeje lze ventil i ovládat, ovšem jen do určité omezené míry (například je možné manuálně potvrdit znovuobnovení dodávky vody po jejím vypnutí a zamezit tak případnému zatopení prostor odběratele).


Veškeré snahy o nedovolenou manipulaci s ventilem Kamstrup Valve jsou předem odsouzeny k neúspěchu. Kamstrup Valve rozezná jak neautorizované pokusy o demontáž ventilu, tak i pokusy narušit funkci ventilu magnetem. V případě, že Kamstrup Valve takové pokusy zaznamená, odešle provozovateli sítě hlášení a na displeji ventilu se rovněž objeví patřičný symbol, který je poté možné odstranit pouze přes aplikaci READy.

K dalším přednostem Kamstrup Valve patří i odolnost, vysoká užitná hodnota a napájení pomocí baterie, jejíž životnost při běžném používání činí až 10 let. V případě, že životnost baterie se chýlí ke konci, Kamstrup Valve upozorní na nutnost její výměny – a vlastní výměna baterie je opravdu snadná. Ventil rovněž měří okolní teplotu a spouští varování, pokud tato teplota vybočí z nastaveného rozsahu (rozsah je standardně nastaven v rozmezí od 3 do 45 °C, toto nastavení lze ale podle potřeby měnit). V neposlední řadě stojí za zmínku i fakt, že Kamstrup Valve se v obdobích delší nečinnosti sám automaticky pootáčí, aby nezatuhl v jedné pozici (tzv. antiscaling). Tato funkce je pochopitelně k dispozici pouze v případě, když je ventil otevřený.

Při designu ventilu byly využity prověřené postupy, inspirované dalšími výrobky Kamstrup. Sestava ventilu je vyrobena z odolných a ekologicky šetrných materiálů, tak jak je ostatně u tohoto výrobce již tradičním zvykem.

Vývoj Kamstrup Valve trval několik let a jde o další důkaz, že společnost Kamstrup se ve vodárenském průmyslu dlouhodobě posouvá k stále silnějšímu využívání chytrých technologií, potřebných pro profesionální a co nejvíce rentabilní správu distribuční sítě.

Pro více informací o automatickém ventilu Kamstrup Valve kontaktujte české zastoupení společnosti Kamstrup na www.kamstrup.cz.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.