Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém regulace otáček pro čerpadla odpadní vody

Na veletrhu IFAT 2016 v Mnichově představuje společnost KSB Aktiengesellschaft systém regulace otáček PumpDrive se třemi novými funkcemi, které slouží speciálně pro provoz čerpadel odpadní vody.

Aby se při spuštění zajistilo, že se kompletně ustaví vodní sloupec, zabezpečí PumpDrive, aby čerpadlo během čtyř sekund dosáhlo maximálních otáček. Ty budou udržovány po dobu tří minut, aby ve všech připojených potrubních dílech by zajištěn příslušný průtok. Potom nastaví systém regulovaný provoz v závislosti na potřebě. Tak se zajistí, aby výtlačné potrubí a těleso čerpadla byly zcela naplněny kapalinou.

Druhá nová funkce je takzvaná proplachovací funkce. Ta se spouští automaticky nebo ji aktivuje obsluha manuálně na ovládacím panelu. PID regulátor zvyšuje otáčky až na maximální hodnotu, která spustí požadovaný proplachovací efekt. Do té doby aktuální regulační úloha bude pozastavena. Po uplynutí nastavitelné doby proplachu tato funkce skončí a opět se obnoví původní regulační provoz.

Systém regulace otáček PumpDrive je od nynějška vybaven třemi novými funkcemi, které jsou speciálně vytvořeny pro provoz čerpadel odpadní vody.
Systém regulace otáček PumpDrive je od nynějška vybaven třemi novými funkcemi, které jsou speciálně vytvořeny pro provoz čerpadel odpadní vody.

Dalším novým bodem programu je monitorování průtokové rychlosti. Tak je zajištěno, že budou dodrženy minimální průtokové rychlosti specifikované při výběru, aby bylo potrubí udržováno bez usazenin. Klesne-li průtoková rychlost pod naprogramovanou minimální průtokovou rychlost, čerpadlo buď vydá poruchové hlášení do velína, nebo spustí proplachovací funkci, aby se z potrubí odstranily veškeré usazeniny. Průtoková rychlost je vypočtena systémem regulace otáček podle naměřených elektrických hodnot pohonu. Externí senzory již nejsou zapotřebí. Tak je zajištěna vyšší provozní bezpečnost.

Do jedné regulačně technické skupiny lze zapojit až šest jednotek PumpDrive se sběrnicovým vedením pomocí konektorů a tak lze paralelně provozovat šest čerpadel. Sdružení přístrojů zajišťuje zapínání a vypínání podle potřeby a také rovnoměrné vytížení jednotlivých agregátů. Výpadek jednotlivých komponent je tak vyregulován bez přerušení provozu. Všechny jednotky PumpDrive mají harmonizované provedení až do výkonu motoru 55 kW.