Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na čerpadla od 1. 1. 2015

Podzimní semináře společnosti KSB – PUMPY + ARMATURY poukázaly na další z řady postupných termínů, ve kterých jsou zpřísňovány požadavky na čerpadla a elektrické motory. Požadavky jsou dány směrnicemi Evropské unie č. 640/2009 (Ekodesign elektrickýchmotorů) a č. 547/2012 (Ekodesign vodních čerpadel).

V případě první směrnice jde o povinnost od 1. ledna 2015 k čerpadlům v rozsahu výkonu 7,5 kW až 375 kW použít elektrické motory s účinností určené pomocí mezinárodní klasifikace tříd účinnosti jako IE 3. Směrnice připouští i použití motorů horších, s indexem IE 2, ale pak musí být sestava motor-čerpadlo vybavena elektronickou regulací otáček.

Druhá směrnice se týká vodních čerpadel a od 1. ledna 2015 pro ně předepisuje index minimální účinnosti MEI nejméně rovný hodnotě 0,4. Tato směrnice se vztahuje na veškerá čerpadla na čistou vodu (tedy určená např. pro zásobování vodou, vytápění apod.), s několika výjimkami (např. hašení požárů). Netýká se však čerpadel na odpadní vodu.

Přední výrobci na požadavky směrnic o Ekodesignu reagovali s předstihem. Přesto je možné, že po 1. lednu příštího roku budou na trhu již nevyhovující výrobky, které však byly na trh uvedeny dříve a doprodávají se. Jak má projektant, instalační firma, definovat nebo poznat, že výrobek, který potřebuje, odpovídá požadavkům směrnice? Na tuto otázku za společnost KSB – PUMPY + ARMATURY odpovídá Ing. Luboš Hrdlička:

„Označení tříd účinnosti elektromotorů IE 3, případně IE 2 je součástí štítku elektromotoru. Rovněž označení indexu účinnosti čerpadla MEI najdete na výrobním štítku čerpadla KSB. U renomovaných výrobců jsou tyto údaje uvedeny i v datasheetech čerpadel, které bývají přílohou cenové nabídky.
Doporučuji si tyto údaje, zvláště v této přechodné době, pečlivě ověřovat. Poučený investor by z nesplnění požadavků mohl vyvodit pro projektanta nebo instalační firmu nepříjemný finanční postih. Při definování výrobku do projektu je vhodné požadovanou třídu účinnosti motoru i index MEI uvést, např.:
Třída účinnosti motoru IE 3 nebo vyšší
Index MEI ≥ 0,4 (dle Směrnice EU 547/2012)
Instalační firma si může ověřit, zda elektromotor nebo čerpadlo plní požadavek Směrnice nahlédnutím do datového listu. V něm je uvedeno konkrétní typové označení, které lze později porovnat s označením výrobku na štítku, a také je uvedena třída IE nebo hodnota MEI.“

Obr. 1 Příklad uvedení údaje IE3 elektromotoru
Obr. 1 Příklad uvedení údaje IE3 elektromotoru
Obr. 2 Příklad uvedení údaje MEI ≥ 0,60 u čerpadla
Obr. 2 Příklad uvedení údaje MEI ≥ 0,60 u čerpadla

Semináře obsahovaly také informace o inovacích roku 2014. Vedle inovací čerpadel typových řad Etaline, Etabloc a Etanorm byla představena nová generace frekvenčních měničů PumpDrive 2. Již první generace PumpDrive přinesla značce KSB řadu nových možností, které PumpDrive 2 dále rozšiřuje. Na trh je uváděna postupně v řadě podle výkonů tak, aby výkonově nejvyšší typ s výkonem zvýšeným na 55 kW, oproti 45 kW první generace, byl dostupný řádově od druhého čtvrtletí 2015. První generace PumpDrive bude prozatím, vzhledem k rozpracovanosti projektů, vyráběna souběžně až do 2. čtvrtletí 2015.

Obr 3 Prostředí pražského pivovaru Marina v Holešovicích bylo příjemnou kulisou semináře. Ing. Luboš Hrdlička za pražskou centrálu (s mikrofonem) a Ing. Petr Sůva z plzeňské pobočky společnosti KSB – PUMPY + ARMATURY ve vyhrazeném čase mohli jen naznačit, co vše inovace přinesou praxi.
Obr 3 Prostředí pražského pivovaru Marina v Holešovicích bylo příjemnou kulisou semináře. Ing. Luboš Hrdlička za pražskou centrálu (s mikrofonem) a Ing. Petr Sůva z plzeňské pobočky společnosti KSB – PUMPY + ARMATURY ve vyhrazeném čase mohli jen naznačit, co vše inovace přinesou praxi.

Elektronika PumpDrive 2 má řadu nových funkcí, je přímo použitelná s elektromotory KSB Supreme extrémní třídy účinnosti IE 4, má zásuvky pro komunikační moduly, lze ji parametrizovat pomocí smartphone systému iOS aj. Pro výběrmísta instalace PumpDrive 2 je zásadní zvýšení přípustné teploty okolí ze 40 °C na 50 °C. Pro oblast vytápění bude stačit ekonomičtější verze označená PumpDrive 2 Eco.

Elektronicky řízená oběhová čerpadla Calio, které firma KSB na trh uvedla v roce 2013, byla technickou veřejností velmi příznivě přijata. Na základě této skutečnosti se KSB rozhodla koncem roku 2014 uvést na trh jejich výkonově větší varianty a v roce 2015 i zdvojená čerpadla, označená jako Calio Z.