Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Všechna řemesla na jednom místě a stavět se bude lépe

Slavnostní otevření regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel jihomoravského kraje je jedna z významných událostí Roku řemesel 2016

Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje
Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje
 

Dne 22. 3. 2016 v 10:00 se uskuteční v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, Pražská 38b, otevření nového výukového centra, které nemá v naší republice obdoby. Žáci středních škol, studenti VUT, ale i hasiči, příslušníci řemeslných cechů a revizní technici spalinových cest i plynových zařízení se tu na jednom místě mohou prakticky seznámit a vyzkoušet si souvislosti jednotlivých profesí při stavbě domu tak, aby celá stavba perfektně fungovala jako celek.

V moderní domácnosti teplo domova zajišťuje moderní technologie, která je v centru k dispozici, je funkční a jejím prostřednictvím lze takto nasimulovat celou řadu různých variant a problematik spojených s vytápěním a hospodárným využitím pitné a užitkové vody. S těmito procesy nutně souvisí další spolupráce jednotlivých oborů.

Například, aby nám doma sanitární technika správně fungovala, neznamená to namontovat jen přítok a odtok k umyvadlu či vaně, ale správně ukotvit jednotlivé prvky ve zdi, precizní zednickou, instalatérskou a obkladačskou práci. Každý řemeslník potřebuje znát návaznosti své práce na další profese a to se těžko vysvětluje od katedry.

Právě proto je Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje jedinečné. Neomezuje se na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá propojit mezi sebou znalosti a dovednosti jednotlivých stavebních oborů v rámci praktického výcviku. Takto připravení a vyškolení řemeslníci budou pracovat s lepším přehledem a pochopením pro ostatní specialisty a hlavně pro stavby jako takové.

Řemeslník nesmí být odkázaný na znalost jen jednoho typu řešení, s postojem „tak se to dělávalo vždycky“, se kterým se jistě mnozí z nás setkali. Musí mít přehled, co se hodí k čemu a proč, nesmí ustrnout u zastaralých technologií a postupů. I proto bude centrum nedocenitelné i pro obory celoživotního vzdělávání.

Co všechno v centru najdete:

V centru jsou na jednom místě o výměře 662 m2 nainstalovány a vzájemně propojeny funkční systémy vytápění, funkční spalinové cesty, související rozvody plynu, vody, elektrické energie a řídicí systémy pro měření a regulaci i s využitím technologií obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, biomasa). A celá řada cvičných panelů se vzorově zapojenými, zazděnými a obloženými vanami a toaletami včetně plynových zařízení. Tyto panely jsou variabilní a je možné měnit různé sestavy zapojení tak, abychom docílili maximálního přiblížení reality na stavbách.

Panely radiátory
Zařizováky

Součástí centra je specializovaná učebna s 5osým CNC dřevoobráběcím strojem a přednášková aula pro 50 posluchačů s interaktivními pomůckami.

Pro koho je centrum připraveno?

Centrum samozřejmě využijí žáci všech oborů SŠSŘ Brno-Bosonohy. Budou do něj ale jezdit na jednotlivé bloky výuky žáci dalších středních škol a učilišť z celé republiky, počítá se i s bloky pro studenty architektury a stavebních oborů vysokých škol. Centrum nebude zahálet ani v odpoledních hodinách a o prázdninách. Postupně se otevře i žákům základních škol a také bude k dispozici profesním spolkům a cechům pro další vzdělávání nebo hasičským sborům, k nácviku a simulaci možných krizových situací.

Díky komu to celé stojí?

Celý objekt i s vybavením v hodnotě přes 30 milionů korun byl s přispěním Jihomoravského kraje spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu Jihovýchod v projektu „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“. Interaktivní výukové panely IINVYSYS jsou výstupem úspěšně ukončeného projektu „Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu“, který škola realizovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Provoz centra bude zahájen slavnostním přestřižením pásky za účasti zástupců Ministerstva školství, Jihomoravského kraje i zástupců cechů a profesních organizací.

LogoLogoLogo

Poznámka pro tisk a média: podrobnější reportáž je možná i mimo slavnostní otevření, jsme vám k dispozici v průběhu celého týdne od 21. 3. 2016.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...