Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Webinář Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, NASS

V rámci webináře jsme se zaměřili na optimální řešení venkovských oblastí (i obcí), které vychází z konkrétních podmínek na lokalitě

Provedli jsme srovnání jednotlivých řešení a jejich vhodnosti s ohledem na lokalitu. Srovnání variant by mělo být podkladem pro návrh udržitelného řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obce. Webinář je vhodný jak pro odpovědné řešitele plánů (PRVK), tak i zastupitele obcí.


 
 
Reklama