Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Debata s odborníky na téma HDV v Mostě

Debata se uskuteční 22.10.2020na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI).

Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření.

Akce se uskuteční pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy.

  • KDY: 22.10.2020 (10:00-14:00)
  • KDE: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most – velká zasedací místnost, 4.patro
PROGRAM
  • 10:00 Úvodní slovo
  • 10:10 doc. Ing. David Stránský, Ph.D., FS ČVUT v Praze: Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa
  • 10:50 David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o.: Zásady zelené infrastruktury
  • 11:30 Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o: Zásady modré infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)

Další podrobné informace

 
 
Reklama